Ügyszám

A közvetlen résztvevők

A bejelentés teljes körű beérkezésének napja

 A bejelentés rövid leírása

ÖB/003/2021

Railtrans International a.s.

Illés Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM Magyar Magánvasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. január 19.

Összefoglaló