Kartellügyekben és más, nem versenytársak között létrejött, közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy eladási árak rögzítésére irányuló egyéb jogsértéssel kapcsolatos ügyekben a vizsgálat elrendelését engedékenységi kérelem benyújtása előzheti meg, illetve a már megindult versenyfelügyeleti eljárásban is benyújtható ilyen kérelem. A Tpvt.-ben szabályozott engedékenységi politika - szigorúan meghatározott feltételek mellett - lehetőséget ad a kartellező és más, nem versenytársak között létrejött, a vételi vagy az eladási árak rögzítésére irányuló megállapodásban vagy összehangolt magatartásban résztvevő vállalkozások számára a Gazdasági Versenyhivatallal való együttműködés esetén a versenyfelügyeleti bírság alól történő teljes vagy részleges mentesülésre, mivel a titkos kartellek és a vételi vagy eladási árak rögzítésére irányuló egyéb jogsértések felderítéséhez és megszüntetéséhez fűződő közérdek fontosabb, mint a kartell és a nem versenytársak közötti árrögzítésre irányuló egyéb jogsértések feltárását lehetővé tevő, abban részes vállalkozás megbírságolásához fűződő közérdek. Az engedékenységi politika arra épít, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan résztvevői, akik készek lennének részvételüket megszüntetni, és a kartell és egyéb, nem versenytársak közötti árrögzítésre irányuló jogsértések létezéséről, működéséről információkat szolgáltatni, ha nem tartanának a tevékenységük miatt őket fenyegető versenyfelügyeleti szankcióktól. A Gazdasági Versenyhivatallal együttműködő, a kartell és egyéb, nem versenytársak közötti árrögzítésre irányuló jogsértések feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások ily módon viszont mentesülhetnek az egyébként kiszabásra kerülő versenyfelügyeleti bírság egésze, vagy annak egy része alól, amelyet engedékenységi kérelem benyújtásával kezdeményezhetnek.

Az engedékenység menetéről, valamint az engedékenységre vonatkozó Tpvt.-beli szabályok Gazdasági Versenyhivatal általi alkalmazásával kapcsolatos egyes részletszabályokról az alábbi közlemény ad bővebb felvilágosítást:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 420. § szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmény vonatkozásában a kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásához kapcsolódó egyes büntetőjogi kérdésekről az alább tájékoztató szolgál részletesebb információval: