A Gazdasági Versenyhivatal a 2004. évi CXXIII. törvény rendelkezései alapján jogász, közgazdász, igazgatásszervező végzettséggel rendelkező pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várja ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyba.

 A pályázatok benyújtási határideje: 2015. július 15.

 Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja: a pályakezdő diplomások szakmai készségeinek fejlődése érdekében gyakorlati munkatapasztalat szerzés.

 Az ellátandó feladatok általános leírása:

 • Az adott területen dolgozók munkájának támogatása,
 • együttműködés a választott szakterület részfeladataiban, összefoglalók készítése,
 • riportok, kimutatások készítésében történő közreműködés,
 • elemzések, háttérmunkák készítése,
 • részvétel a szakterület egyes operatív feladatainak ellátásában.

A jogviszony létesítésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • 30. év alatti életkor,
 • végzettséget igazoló - az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül kiadott - diploma,
 • gyakorlott szintű számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office),
 • angol nyelven munkavégzés képessége (legalább középfokú szintű nyelvismeret),
 • az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésekor munkaviszonyban - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt -, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.

 Elvárások:

 Igény a szakmai tudás folyamatos bővítése iránt,

 • fejlett kommunikációs készség írásban és szóban egyaránt,
 • érdeklődés és elhivatottság a közszolgálat iránt,
 • aktív és nyitott hozzáállás a feladatok megoldásához,
 • csapatmunkára való alkalmasság.

 Előnyt jelent:

 • A megpályázott szakterületnek megfelelő témájú diplomamunka.
 • Ha a jelölt az egyetemi tanulmányok alatt szakmai gyakorlatot vagy munkatapasztalatot szerzett a megpályázott szakterületen.
 • Angol nyelvi környezetben szerzett szakmai gyakorlat, külföldi tanulmányút.
 • GVH-nál eltöltött szakmai gyakorlat.

 A jelentkezés módja:

A pályázatra való jelentkezéshez a jelöltnek meg kell felelnie a csatolt táblázatban szereplő feltételeknek is. A pályázathoz csatolt motivációs levélben indokolni szükséges a jelentkezés okát és meg kell jelölni az elsődlegesen választott szakterületet.

A pályázati anyagot elektronikus úton a humaneroforras@gvh.hu e-mail címre kell megküldeni, a levél tárgyában az „ösztöndíjas pályázat” megjelöléssel. A pályázathoz mellékelni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 • szakmai önéletrajz (A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet egységes adattartalmú ún. közszolgálati önéletrajz benyújtását írja elő az eljárásban résztvevők részére. A Kormányrendelet értelmében az eljárásban résztvevőknek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kötelező adatok megadásával kell jelentkezniük a meghirdetett ösztöndíjas pozícióra.),
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettségét igazoló oklevelének másolata,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása kedvező felvételi döntés esetén.

Az ösztöndíjas foglalkoztatással kapcsolatban további információt Tóth Krisztina nyújt a 06-1-472-8997-es telefonszámon.

Az elbírálás rendje: Az előértékelés alapján kiválasztott jelentkezők a munkáltató képviselőivel személyes konzultáción vesznek részt, esetlegesen írásbeli feladatot készítenek. A beérkező pályázatok feldolgozása és elbírálása folyamatos!

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony időtartama: 12 hónap határozott idő, a pozíció az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Egyéb információk: az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt az ösztöndíjas havi bruttó 180 ezer Ft összegű ösztöndíjat kap, amely időszak a későbbi közszolgálati jogviszony létesítése esetén szolgálati időként beszámításra kerül.

Pályázható ösztöndíjas helyek

Elvárt iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése

Ellátandó feladatok rövid felsorolása

Szakterület

Idegennyelv-tudás elvárt minimuma

Egyéb szükséges kompetencia

nyelv

szint

jogász vagy közgazdász

 

A Versenytanács mellett működő Döntéshozatalt Támogató Csoport a Versenytanácsnak a jogorvoslatokkal, az előzetes álláspontok előkészítésével, a döntések meghozatalával, az üzleti titokkal és az iratbetekintéssel kapcsolatos kérelmek elbírálásával, illetőleg a bírósági felülvizsgálattal kapcsolatos munkáiban működik közre. Ezen kívül számos kutatómunka, joggyakorlat elemző feladatot lát el.

Versenytanácsi Titkárság

Döntéshozatalt Támogató Csoport

angol

közép

Precizitás, terhelhetőség, gyors munkatempó, önálló munkavégzés képessége

kommunikációs anyagok feldolgozása, irattervezetek elkészítésében részvétel

Fogyasztóvédelmi Iroda

angol

közép

precizitás, áttekintőképesség, konvertáló képesség, kezdeményezőképesség, csapatmunkára való alkalmasság

jogász

A Versenytanács mellett működő Bírósági Képviseleti Iroda elsődleges feladata a versenytanácsi döntések bírósági felülvizsgálata során a GVH jogi képviseltének ellátása, ennek keretében kérelmek, előkésítő iratok készítése, tárgyalásokon a képviselet ellátása. Emellett jogi szakai támogatást nyújt a elsődlegesen a versenytanács részére, és eseti jelleggel közreműködik a Hivatalon belüli egyéb – jogi szakértelmet igénylő – feladatok ellátásában.

Bírósági Képviseleti Iroda

angol

közép

Precizitás, terhelhetőség, gyors munkatempó, önálló munkavégzés képessége, jó elemzőkészség, problémaérzékenység, jó írásbeli kifejezőkészség,.MS Word és Excel jó felhasználói szintű ismerete.

Előnyt jelen a komolyabb  a versenyjogi és/vagy eljárásjogi előképzettség

panaszkezelés - szóbeli folyamodványok kezelése, írásban érkező panaszok intézése mentori segítség mellett

Ügyfélszolgálati Iroda

angol

közép

barátságos, empatikus személyiség, jó kommunikációs képesség, határozott fellépés, fogyasztóvédelmi jogterület iránti érdeklődés

Pályázható ösztöndíjas helyek

Elvárt iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése

Ellátandó feladatok rövid felsorolása

Szakterület

Idegennyelv-tudás elvárt minimuma

Egyéb szükséges kompetencia

nyelv

szint

elemző közgazdász (BSc)

háttéranyagok készítése, adatgyűjtés, adattisztítás

Vezető Közgazdász Irodája

angol

közép

Excel alapos ismerete, módszertani ismeretek

okleveles közgazdász

a Fúziós Irodán folyó munka támogatása (háttérelemzés, szakirodalom összefoglalás, jogesetek és elemzési módszerek kutatása, adminisztratív feladatok)

Fúziós Iroda

angol

közép

Nagyfokú rugalmasság és terhelhetőség,

lényeglátás,

jó együttműködési és elemzési képességek

jogász és/vagy igazgatásszervező

 

a pályázati rendszer egyes adminisztratív és koordinációs feladatainak ellátása;

a bíráló bizottság munkájának szervezése, a döntésről szóló értesítések előkészítése;

a támogatási szerződések előkészítése a szakmai segítő iránymutatása alapján;

a pályázati rendszerrel kapcsolatos nyilvános és belső nyilvántartások kezelése;

szakmai anyagok gyűjtése és készítése (kutatómunka alapján) tájékoztató kiadványok összeállítása érdekében;

háttéranyagok, előadások, prezentációk készítése magyar vagy angol nyelven;

a szervezeti egységen ad hoc jelleggel felmerülő egyéb feladatok (pl.: hivatalos levéltervezetek, esetenként szerződéstervezetek előkészítése)

konferenciák szervezése;

Főtitkárság feladatkörébe tartozó egyes projektek, stratégiai feladatok koordinálása és szervezése.

Főtitkárság Versenykultúra-fejlesztési és kommunikációs Csoport

angol

közép

Jó kommunikációs készség,

jó írásbeli kifejezőkészség,

pontosság, precizitás,

Microsoft Word és Excel megfelelő szintű ismerete (pl. körlevelek, függvények használata),

csapatszellem –

jó kapcsolatteremtő készség,

etikus magatartás