A kiadványok és a tömegkommunikációs csatornákon való megjelenés mellett a szakmai rendezvények keretében történő képzés, ismeretátadás a versenyjogi-versenypolitikai, illetve fogyasztóvédelmi tájékoztató munka egyik legfontosabb eszköze. A GVH Közszolgálati kommunikációs Irodája egyfelől maga is szervez szakmai rendezvényeket egy-egy aktuális versenyjogi vagy versenypolitikai kérdés megvitatására, másrészt mind szakmailag (a Hivatal munkatársai előadói részvételének biztosításával), mind pályázati úton anyagilag is támogatja mások által szervezett rendezvények, előadások, konferenciák, szakmai fórumok, szemináriumok, tréningprogramok stb. megvalósítását, illetve az ilyen rendezvényeken való részvételt. Ez utóbbiakról a Támogatott programok menüpontban olvashat.