A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 36. § (4d) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal a tárgyévben kiküldött felszólító levelek tekintetében a tárgyévet követő év január 31-ig honlapján közzéteszi a feltételezett jogsértést, az érintett piacot, valamint az érintett piacok bontásában, a tárgyévben kiküldött felszólító levelek számát tartalmazó listát.

A felszólító levél jogintézményéről részletes tájékoztatást ad a honlapon elérhető, a Tpvt. 36. § (4) bekezdése szerinti felszólító levélről szóló tájékoztató.