A Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó, a Tpvt. vagy az uniós versenyszabályokba, illetve a kereskedelmi törvénybe ütköző magatartás észlelése esetén bárki panasszal vagy bejelentéssel fordulhat a GVH-hoz, amely a hivatalt segítő fontos piaci jelzés lehet, és a GVH döntése szerint vizsgálat elrendelését eredményezheti. Mind a panasz, mind a bejelentés benyújtása illetékmentes. A bejelentő kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal titokban tartja azt a tényt, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnál bejelentéssel élt. A Gazdasági Versenyhivatal titokban tartja azt a tényt, hogy a panaszos a Gazdasági Versenyhivatalnál panasszal élt.

Mivel a GVH eljárásai hivatalból indulnak, a panaszos vagy bejelentő még akkor sem válik ügyféllé, ha a beadványa alapján rendelt el vizsgálatot a GVH, és rá a Versenytanács döntése nincsen kihatással.

A bejelentés

Bejelentést a GVH által közzétett űrlap megfelelő kitöltésével lehet tenni, amelynek a bejelentő az űrlap – kötelezően kitöltendőként – jelölt rovatainak megválaszolásával, majd a GVH-hoz történő benyújtásával tesz eleget. Az űrlap letölthető a GVH honlapjáról vagy személyesen átvehető a GVH ügyfélszolgálatán, illetve kérésre postai úton is megküldjük.

A GVH vizsgálóinak két hónap – fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó bejelentés esetén harminc nap – áll rendelkezésükre annak elbírálására, hogy egy bejelentésben sérelmezett magatartással összefüggésben indokolt-e versenyfelügyeleti eljárás megindítása (Ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal, két hónappal meghosszabbítható.). Ha a bejelentés alapján nem indul eljárás, akkor az erről hozott végzést a bejelentő a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per keretében támadhatja meg.

A panasz

Panasz benyújtásával mindenféle formai kötöttség nélkül lehet jelezni a GVH felé, ha valaki a Tpvt. megsértését észleli. A panasz, mint beadványforma választásának előnye az egyszerűség, a formai és tartalmi kötöttségek hiánya, így panasz lehet akár egy kézzel írt beadvány, levél, e-mail stb. is. Ennek következménye ugyanakkor, hogy a panasz elbírálása is egyszerűbb eljárásban történik.

A bejelentésről, illetve a bejelentés és a panasz közötti különbségről részletesebben itt olvashat