GVH-tanulmányok jellemzően két tárgykörben készülnek. Egy részük a Hivatal megközelítését, szakmai álláspontját fejti ki egy-egy adott kérdés kapcsán, bemutatva az erre épülő versenypártolási, illetve versenyfelügyeleti tevékenységet is. Ez nem a versenytörvény alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezés taglalását jelenti – azt a Hivatal közleményei, valamint a Versenytanács elvi állásfoglalásai tárgyalják. A tanulmányok másik része az egyes ágazatokban végbemenő piaci mozgásokat elemzi. Ezeket a GVH saját maga készíti, vagy külső piackutatóval készítteti el.

A Versenyhivatali Füzetek mint önálló kiadvány megszűnt, a sorozatban megjelent írások a Versenyhivatali Füzetek menüpontra kattintva érhetők el.