A Gazdasági Versenyhivatal jár el minden olyan, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény hatálya alá tartozó ügyben, amely nem tartozik a bíróság hatáskörébe.

A Gazdasági Versenyhivatal jár el továbbá:

  • a piaci verseny érdemi érintettsége esetén
    • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.),
    • gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat kapcsán a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.),
    • élelmiszer-jelölés és reklám kapcsán az Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,
    • kozmetikai termékek címkézése, forgalmazása és reklámozása kapcsán az Európai Parlament és Tanács 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről
  • jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő felett visszaéléssel kapcsolatos felügyelet esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)

rendelkezései alapján a hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben.

A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége országos.