Űrlapok a Tpvt. 43/H. § (1) bekezdése szerinti bejelentéshez

2018. január 1-jétől történő benyújtás esetén
űrlap versenykorlátozó magatartás bejelentéséhez   
űrlap gazdasági erőfölénnyel való visszaélés bejelentéséhez   
űrlap a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7. §-a szerinti jelentős piaci erővel való visszaélés bejelentéséhez   
űrlap fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, és jogsértő összehasonlító reklám bejelentéséhez   
űrlap engedélyköteles összefonódáshoz szükséges engedélykérés elmulasztásának bejelentéséhez   
űrlap a vállalkozások összefonódásával összefüggésben feltételezett jogsértés bejelentéséhez   
kitöltési útmutató a Tpvt. 43/H. § (1) bekezdése szerinti bejelentéshez alkalmazandó űrlapokhoz

Űrlap a Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentéshez

2023. július 1-jét követő benyújtás esetén
összefonódás-bejelentési űrlap   
kitöltési útmutató az összefonódás-bejelentési űrlaphoz
iForm keretűrlap a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen
Segédlet összefonódás-bejelentési űrlapok elektronikus benyújtásához
Segédlet a Cégkapu használatához

Egyszerűsített összefonódás-bejelentési űrlap 2023. július 1-jét követő benyújtás esetén:

összefonódás-bejelentési űrlap   
kitöltési útmutató az összefonódás-bejelentési űrlaphoz

Űrlap a Tpvt. 25/B. § szerinti tájékoztatáshoz 

tájékoztatást szolgáló űrlap   

Űrlap a GVH döntésével szembeni kereset benyújtásához

Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez (2019.09.13 –) (384 KB)

 

Korábbi űrlapok (archívum)