A Versenytükör a Gazdasági Versenyhivatal félévente megjelenő magyar nyelvű szakmai folyóirata, amelynek célja, hogy hazai és külföldi (azon belül is kiemelten EU, EU tagállami és USA) versenypolitikai, versenyjogi témákat, így különösen új jogszabályokat, hatósági és bírósági döntéseket, jelentősebb empirikus és elméleti közgazdasági eredményeket tudományos szinten elemezzen, mutasson be Magyarországon is hasznosítható módon, valamint betekintést nyújtson a legújabb versenyjogi szakirodalomba.

Olvasóközönségünk a versenypolitikához kötődő, illetve üzleti szférában dolgozó gyakorló magyar jogászok és közgazdászok. A lap hasznos segédanyag lehet a versenyjogi, illetve közgazdasági tárgyak felsőfokú, vagy posztgraduális oktatásánál is.

Bár a Versenytükör a GVH szakmai folyóirata, ugyanakkor nem csak a GVH munkatársai számára kínál publikálási lehetőséget. A Versenytükör szerkesztőbizottságának összetételével is ki akarja fejezni ezt a nyitottságot.