Az üzletfeleket, a vertikális viszonyban álló üzleti partnereket, megrendelőket is tilos megtéveszteni, és tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása is.

Ilyen módszernek minősül a vállalkozásnak az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló olyan üzleti gyakorlata, amely

  • jelentős információ tekintetében valótlan tényt tartalmaz, vagy valós tényt olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze az üzletfeleket, vagy 

  • az adott helyzetben alkalmas arra, hogy az üzletfél üzleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információkat elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre,

és ezáltal befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.

Tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása, így különösen olyan körülmények teremtése, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását, ha ez befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlatában valamely szakmai kör megtéveszthetőségi mércéje a laikus fogyasztóéhoz képest magasabbra helyezett, azaz a szerződéskötések során a vállalkozás(ok)tól magasabb szintű tudatosság várható el. Az előbbiek alapján az érintett üzletfeleknek képesnek kell lenniük arra, hogy a szolgáltatásra vonatkozó üzleti kommunikációban foglaltakat megfelelően értelmezni, azokat saját szakmai ismereteikkel ütköztetni tudják.