Telefon: +36 30 618-6618,

Telefon: +36 30 148-2770

Email: sajto@gvh.hu