A versenytörvény értelmében a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a GVH Versenytanácsának elnöke a kiszámíthatóság és a jogbiztonság fokozása érdekében közleményt adhat ki a GVH jogalkalmazási gyakorlatáról. Az összefonódások kapcsán az egyszerűsített és a teljes körű eljárásban engedélyezhető fúziók megkülönböztetésének szempontjait tartalmazó közleményt követően a GVH elnöke, valamint a GVH Versenytanácsának elnöke közleményben kívánja rögzíteni azt is, hogy a hatóság milyen feltételeket és kötelezettségeket írhat elő az összefonódást engedélyező határozatokban. A közlemény tervezetét a GVH a honlapján nyilvános vitára bocsátja. A GVH a beérkezett észrevételek feldolgozását követően a végleges anyagot is a honlapon hozza nyilvánosságra.