A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkező beadványok

Amennyiben olyan piaci magatartást vagy problémát észlel, amely valószínűleg a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, észrevételeit írásban: panasz, illetve bejelentés formájában küldheti meg részünkre. Mind a panasz, mind a bejelentés benyújtása illetékmentes. A Gazdasági Versenyhivatalhoz forduló fogyasztónak kell eldöntenie, hogy a jelzés mely formáját választja a kifogásolt magatartás Gazdasági Versenyhivatal felé történő közlésére.

Panasz, illetve bejelentés kizárólag írásban tehető, telefonon keresztül nem lehetséges a panasz, illetve bejelentés megtétele.

Ugyanakkor az Ügyfélkapcsolati Iroda munkatársainál hétfőtől csütörtökig 9:30 és 15:00  óra között, pénteken délelőtt 9:30 és 13:00 óra között a 06-1-472-8851-es telefonszámon érdeklődhet a versenytörvénnyel és más, a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogszabályokkal kapcsolatos anyagi- és eljárásjogi kérdésekről, illetve a beadványok formai követelményeiről.

Hogyan nyújtható be panasz, illetve bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz?

Beadványát eljuttathatja postai úton (1534 Budapest Pf.: 958) vagy e-mail (ugyfelszolgalat@gvh.hu) formájában (bejelentés esetén elektronikus úton csak abban az esetben lehetséges, ha rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással), illetve ügyfélkapun keresztül, valamint átadhatja személyesen hétfőtől-csütörtökig 8:30 órától 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától 13:30 óráig (1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) a Gazdasági Versenyhivatal munkatársainak.

Mi történik a beadvánnyal?

Akár bejelentéssel, akár panasszal élnek a Gazdasági Versenyhivatal felé, a vizsgáló minden esetben – a jelzés formájára tekintet nélkül - megteszi a szükséges intézkedéseket.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett beadvány alapján a hatáskörébe tartozó, valószínűsíthetően jogsértő ügyekben, a közérdek védelme, illetve a verseny érdemi érintettsége által indokolt esetben a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indít.

Amennyiben az adott kérdésben más szerv jogosult eljárni, akkor a Gazdasági Versenyhivatal a panaszt megküldi, illetve a bejelentést átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez, és erről értesíti a panaszost, illetve bejelentőt.

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre és áttétel sem indokolt, a Gazdasági Versenyhivatal erről levélben tájékoztatja a panaszost, illetve végzéssel értesíti a bejelentőt.

Ha a panaszok kezelésével vagy a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival kapcsolatban további információra van szüksége, további részletes tájékoztatást találhat a Gyakran Feltett Kérdések között.

Végezetül felhívjuk figyelmét, hogy sem az elővizsgálat, sem a versenyfelügyeleti eljárás nem alkalmas egyedi jogsérelmek orvoslására, vagy kártérítés megítélésére. Ilyen irányú igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik.