Jogsértést észleltem a cégemnél

Amennyiben a foglalkoztatójánál megfelelési program működik, akkor elsősorban a foglalkoztatója tudomására kell hoznia a jogsértést, hogy az a jogsértés feltárásához, illetve megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket megtehesse.

Kivéve, ha alapos a gyanúja, hogy Önt emiatt hátrány érné vagy már fordult a foglalkoztatójához és ő elmulasztotta a belső előírásoknak megfelelően a szükséges intézkedések megtételét. Ilyen esetekben az alábbi lehetőségeken keresztül élhet jelzéssel a GVH felé:

Hogyan kerülhetem el az eljárást?

Elkerülhető a GVH eljárása (fogyasztóvédelmi ügyek kivételével), ha

 • a jogsértés abbahagyásra kerül és
 • a vállalkozás tevőleges jóvátételt alkalmaz.

A versenyfelügyeleti eljárás megindításának egyik feltétele ugyanis a közérdek védelme. Ilyen esetekben közérdekű mérlegelés miatt elképzelhető, hogy a GVH akár meg sem indítja az eljárást. Ha mégis versenyfelügyeleti eljárás indul, a GVH figyelembe veszi a tevőleges jóvátételt és a jogsértés abbahagyását a bírság megállapítása során.

Önfeljelentés

Elkerülhető a bírság kiszabása (az eljárás viszont nem, a jogsértés megállapításra kerül), ha a vállalkozás

 • Az észlelt jogsértést és az abban való részvételét még a GVH eljárásának megindítása előtt feltárja és
 • olyan bizonyítékot szolgáltat, amely alapot ad helyszíni kutatásra (feltéve, hogy a GVH ahhoz még nem rendelkezett elegendő információval, vagy azt megelőzően még nem végzett helyszíni kutatást), vagy amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható és
 • elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet.

További feltétel:

 • A kérelmezőnek azonnal meg kell szüntetnie a jogsértésben való részvételét a kérelme benyújtását követően (kivéve, ha a GVH szerint a kérelmező további jogsértésben való részvétele szükséges a helyszíni kutatás, vagy a versenyfelügyeleti eljárás eredményes lefolytatásához)
 • Az engedékenységi kérelem főszabály szerint magyar nyelven, és a bizonyítékokkal együtt nyújtható be (kivétel a nem végleges mellőzési kérelem, amikor a bizonyítékok átadását határidőre vállalják, ezzel biztosítva a sorban az első helyet)
 • A vállalkozás jóhiszeműen, teljes mértékben és folyamatosan együttműködik a GVH-val a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig, és a kérelmező más vállalkozást a jogsértésben való részvételre nem kényszerített. (Különben nem mellőzhető – csupán csökkenthető – a bírság.)
 • A vállalkozás az engedékenység iránti kérelem benyújtásának tényét és a szolgáltatott bizonyítékok tartalmát - a más versenyhatósághoz benyújtott hasonló kérelmet ide nem értve – a GVH hozzájárulása nélkül másnak semmilyen módon nem teheti hozzáférhetővé.
 • A közbeszerzési kartellek egyúttal bűncselekmények is. Az együttműködés további előnye, hogy büntetőeljárásban a büntetés korlátlanul enyhíthető, különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető.

Megfelelés alapján észlelt jogsértés
Mit tehet a vállalkozás?

 • Antitröszt ügyben
  • Azonnal abbahagyja a jogsértést
  • Önfeljelentés
 • Fogyasztóvédelmi ügyben
  • Amennyiben tervezett reklámkampánya kapcsán kapott jogi véleményt, akkor igazítsa a szakvéleményhez a gyakorlatát, mert ebben az esetben, ha a jövőben eljárás indul, akkor a bírság korlátlanul enyhítő lehet, ha a vélemény nem volt nyilvánvalóan alaptalan (azaz teljesen ellentétes a jogszabályokkal vagy a kialakult gyakorlattal)

Jogsértést észleltem más cégnél

További információk: