Alábbiakban találhatók a versenyfelügyeleti eljárások kifejezetten versenytanácsi szakaszához kapcsolódó azon dokumentumok, amelyek célja a jogkövetés és joggyakorlás előmozdítása.

Elvi jelentőségű döntések
2020 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a Tpvt-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései (2020)
2020 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának az Fttv-vel, Grt-vel és a Tpvt III. fejezetével, a Gyftv.-vel, Éltv-vel és az 1169/2011/EU rendelettel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései (2020)
2006-2019 Archív: Elvi jelentőségű döntések (2006-2019)

 

Tájékoztatók
2018 Tájékoztató a Versenytanács tárgyalásairól (2018)
2018 Tájékoztató az ügyfelek iratbetekintési jogának a versenyfelügyeleti eljárás versenytanácsi szakaszában való gyakorlásáról (2018)
2020 Tájékoztató az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatokról és a titokmentes iratok benyújtásáról (2020)