Alábbiakban találhatók a versenyfelügyeleti eljárások kifejezetten versenytanácsi szakaszához kapcsolódó azon dokumentumok, amelyek célja a jogkövetés és joggyakorlás előmozdítása.

Elvi jelentőségű döntések
2023 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a Tpvt.-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései (2023)
2023 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának az Fttv.-vel, Grt.-vel és a Tpvt. III. fejezetével, a Gyftv.-vel és az Éltv.-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései (2023)
2006-2022 Archív: Elvi jelentőségű döntések (2006-2022)

 

Tájékoztatók
2023 Elektronikus hírközlő hálózat tárgyalás regisztráció adatkezelési tájékoztató
2022 Tájékoztató az ügyfelek iratbetekintési jogának a versenyfelügyeleti eljárás versenytanácsi szakaszában való gyakorlásáról (2022)
2022 Tájékoztató a Versenytanács tárgyalásairól (2022)
2020 Tájékoztató az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatokról és a titokmentes iratok benyújtásáról (2020)