Ebben a menüpontban teszi közzé a GVH a jogszabály előírása alapján a honlapján megjelentetendő hirdetményeket.

Versenyfelügyeleti eljárásban a GVH döntését (vonatkozzon az eljárás megindítására vagy lezárására) hirdetményi úton közli, amennyiben az ügyfél lakcíme, székhelye ismeretlen, illetve a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen, és a nyilvántartó hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel. A hirdetmény közzétételének joghatása, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

Az egyéb jogszabályok (pl. közbeszerzési törvény) alapján hirdetmények közzététele az azokban foglalt szabályok szerint történik.