A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján évente beszámol az Országgyűlésnek a GVH tevékenységéről és arról, hogy a hivatal működése során szerzett tapasztalatok szerint a verseny tisztasága és szabadsága miként érvényesül.

Ennek megfelelően az évente készülő beszámolók ismertetik különösen

  • a piaci viszonyok alakulását,

  • a versenyszabályozás jogi hátterének változását,

  • a GVH jogalkotással kapcsolatos ajánlásait, valamint

a GVH valamennyi tevékenységét, ami felöleli

  • az egyes eljárásokat, valamint azok esetleges bírósági felülvizsgálatának eredményeit,

  • a versenypártolási tevékenységet,

  • a versenykultúra fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységet,

  • a nemzetközi és egyéb intézményi kapcsolatainak ismertetését.

Az országgyűlési beszámolóhoz kapcsolódó táblázatok számos - elsősorban a hivatal eljárásaival és versenypártolással kapcsolatos - adatot tartalmaznak. A versenyfelügyeleti eljárások szöveges bemutatása során elsősorban jelenségek, tendenciák felvázolása a cél, ám egyes esetek részletesebb ismertetésére is gyakran sor kerül.

Az Országgyűlési beszámolók letölthetőek PDF formátumban: