Kartellügyekben az eljárás hivatalból történő megindítását engedékenységi kérelem benyújtása előzheti meg, illetve a már megindult versenyfelügyeleti eljárásban is nyújtható be ilyen kérelem. A versenytörvényben szabályozott engedékenységi politika - szigorúan meghatározott feltételek mellett - lehetőséget ad a kartellező vállalkozások számára a GVH-val való együttműködés esetén a versenyfelügyeleti bírság alól való teljes vagy részleges mentesülésre, mivel a titkos kartellek felderítéséhez és megszüntetéséhez fűződő közérdek fontosabb, mint a kartell feltárását lehetővé tevő, abban részes vállalkozás megbírságolásához fűződő közérdek. Az engedékenységi politika arra épül, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan résztvevői, akik készek lennének részvételüket megszüntetni és a kartell létezéséről, működéséről információkat szolgáltatni, ha nem tartanának a tevékenységük miatt rájuk váró versenyfelügyeleti szankcióktól. A hivatallal együttműködő, a kartell feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások ily módon viszont mentesülhetnek az egyébként kiszabásra kerülő versenyfelügyeleti bírság egésze, vagy annak egy része alól, amelyet a versenytörvényben és az az alapján kiadott engedékenységi űrlapban foglaltak szerint, engedékenységi kérelem benyújtásával kezdeményezhetnek. Az engedékenység menetéről a GVH tájékoztatója ad bővebb felvilágosítást.

2014. július 1-jétől az engedékenységi kérelem benyújtására vonatkozó űrlap használatát már nem írja elő a törvény. Az engedékenységi kérelmek legalapvetőbb követelményeit a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 78/B. §-a határozza meg. Ezen túlmenően az alábbi tájékoztató nyújt részletesebb útmutatást a kérelmek megfelelő kitöltésére nézve.

A tájékoztató PDF formátumban letölthető:

Kapcsolódó jogi háttér:

Archívum: