Nyomtatható verzió PDF formátumban

Módosult az ECN Engedékenységi Modell Program

Az Európai Versenyhálózat (ECN) 2012. november 21-én megrendezett Hivatalvezetők Értekezletén az EU Bizottság Verseny Főigazgatóságának és az EU tagállamok versenyhivatalainak a vezetői jóváhagyták az eredetileg 2006-ban elfogadott "ECN Engedékenységi Modell Program " módosítását.

A 2006-os ECN Engedékenységi Modell program elfogadásakor a hivatalvezetők vállalták, hogy adott határidőn belül az ECN szinten közösen megállapodott szabályokhoz igazítják hozzá az engedékenységi politikájuk részletszabályait. Magyarországon ez 2009-ben következett be, amikor a korábban a GVH közleménye formájában létező engedékenységi szabályokat közelítették a modell programban foglalt jogi megoldásokhoz és annak legfontosabb elemeit beépítették a versenytörvénybe, ezáltal törvényi szintre emelve a korábban alacsonyabb szinten létező szabályokat.

Az ECN szintű engedékenységi program aktualizálását ezúttal a jóváhagyása óta eltelt időszakban gyűjtött tapasztalatok hasznosítása és néhány további részterületen a konvergenciát célzó közös irányok kijelölése indokolta. Az ECN egyrészről egyértelműsítette, másrészről pedig egyszerűsítette azoknak az információknak a körét, amelyet az engedékenységi kérelmezőknek be kell nyújtaniuk olyan esetekben, amikor egyszerre több ECN hatóságnál folyamodnak engedékenységért.

A változások főbb irányai a következők:

  • minden engedékenységért folyamodó vállalkozás, amely az EU Bizottságnál kérelmet terjeszt elő olyan ügyben, amely több mint három tagállamot érint, ezentúl rövidített kérelmet (summary application) nyújthat be a tagállamokhoz. (Korábban erre csak az engedékenységért legelsőként folyamodó vállalkozásnak volt lehetősége, aki teljes bírságmentességet kért, most a bírságcsökkentésért folyamodók részére is nyitott lesz ez a lehetőség);az ECN formanyomtatványt dolgozott ki a rövidített kérelmek benyújtására, ezentúl ezt lehet majd használni valamennyi tagállamban;

  • az ECN közzéteszi azoknak az országoknak a listáját, amelyekben a nemzeti versenyhatóság elfogad angol nyelvű rövidített kérelmet.

Néhány további módosítás azt a feltételrendszert egyértelműsíti, amely teljesítése szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás engedékenységi kérelme sikeres lehessen (így például a megújult program tovább tisztázza a kérelmező együttműködési kötelezettségének szabályait, illetve az engedékenységi programok hatályával kapcsolatban ad bővebb magyarázatot). A módosítások az engedékenységi iratok felfedése kapcsán kiemelik, hogy a hatóságoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a szóbeli és írásbeli engedékenységi kérelmek azonos védelemben részesüljenek.

A Modell Program önmagában nem alkalmazható szabálygyűjtemény, továbbra is az egyes nemzeti versenyjogokban foglaltak érvényesek az engedékenységi kérelmekre vonatkozóan. A módosítások elfogadását követően azonban az ECN hatóságok megkísérlik gyakorlatukba és a nemzeti szabályrendjükbe beépíteni ezeket a változásokat.

A híradás kapcsán releváns EU bizottsági sajtóközlemény és a módosított ECN modell program megtekinthető a következő honlapokon:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-887_en.htm

http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf

http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_2012_faq_en.pdf

http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_2012_language_regime_en.pdf

http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_annex_en.pdf

A Gazdasági Versenyhivatal engedékenységi politikájával és a 2010. április 1-jén bevezetett informátori díj intézményével kapcsolatban további tájékoztatások olvashatóak a GVH honlapján:

itt

itt

Budapest, 2012. november 28.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu