Nyomtatható verzió PDF formátumban

Módosultak a vertikális versenykorlátozásokra vonatkozó EU versenyjogi szabályok

2010. április 20-án az Európai Bizottság elfogadta a vertikális megállapodásokra vonatkozó új csoportmentességi rendeletét, amely így felváltja a korábbi 2790/1999/EK csoportmentességi rendeletet. A rendelet elfogadásával egyidejűleg a Bizottság új iránymutatást is alkotott a rendelet alkalmazásának és a vertikális korlátozások megítélésének segítésére.

A reform időszerűségét az adta, hogy a korábbi rendelet, amely 2000. június 1-én lépett hatályba 2010. május 31-én hatályát veszti, ráadásul a 10 évvel ezelőtti piaci környezethez képest változtak a körülmények, így elsősorban az Internet használata ugrásszerűen megnőtt.

Joaquin Almunia, a Bizottság alelnöke és versenypolitikai biztosa szerint:

"A versenyszabályok világos és kiszámítható alkalmazása a szállítási és forgalmazási megállapodások vonatkozásában elengedhetetlen az uniós gazdaság versenyképességéhez és a fogyasztói jólét biztosításához. A forgalmazóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy szabadon döntsenek arról, milyen módon kívánják kielégíteni a fogyasztói igényeket: hagyományos üzlethelyiségben, vagy az interneten keresztül. A ma elfogadott szabályok biztosítani fogják, hogy a fogyasztók a legelőnyösebb elérhető árakon vásárolhassanak termékeket és szolgáltatásokat, bárhol is legyenek az EU területén, a piaci erővel nem rendelkező cégeknek pedig alapvető döntési szabadságot biztosít arra vonatkozóan, hogy az általuk legjobbnak tartott módon szervezzék meg értékesítési hálózatukat".

Az új rendelet nem jelent olyan drasztikus változást a vertikális megállapodások versenyjogi megközelítésében, mint tette azt a 2790/1999/EK rendelet 10 éve, inkább a -bevált- szabályozás finomítását és a 10 év változásainak, tapasztalatainak beépítését szolgálja csak.

Az alapelvek most sem változtak. A gyártók továbbra is maguk dönthetik el, hogyan kívánják termékeiket forgalmazni. Azonban ha igénybe kívánják venni a csoportmentességet, a piaci részesedésük nem haladhatja meg a 30%-ot, az általuk kötött forgalmazási megállapodások pedig nem tartalmazhatnak olyan alapvető versenykorlátozásokat, mint például a viszonteladói árak rögzítése, vagy korlátok újrateremtése az Európai Unió belső piacán.

A gyakorlati tapasztalatok indokolták a 30%-os küszöb bevezetését a vevők (kiskereskedők) oldalán is, hiszen az ezen a szinten jelentkező piaci erőnek ugyanúgy lehetnek olyan negatív hatásai, amik nem indokolják a csoportmentesség biztosította automatikus mentesülés lehetőségének megadását.

Az elmúlt 10 évben a kereskedelem területén bekövetkezett változások miatt az új szabályok az online értékesítés kérdésével is kifejezetten foglalkoznak. A forgalmazási szerződés megkötését követően a forgalmazók szabadon értékesíthetnek weboldalaikon, csakúgy, mint hagyományos üzleteikben és értékesítési pontjaikon. A szelektív forgalmazás esetében ez azt jelenti, hogy a gyártók nem korlátozhatják az interneten értékesített áruk mennyiségét, illetve nem szabhatnak ki azokra magasabb árakat. Az iránymutatás emellett tisztázza az aktív és passzív értékesítés fogalmát a kizárólagos forgalmazás vonatkozásában. A jövőben nem lesz elfogadható a tranzakció megszakítása, vagy a fogyasztók átirányítása, miután azok külföldi címet tartalmazó bankkártya-adatokat adtak meg.

Az új rendelet 2010. június 1-én lép hatályba és 2022. május 31-én veszti hatályát.

A rendelet szabályainak és az iránymutatás részletesebb megismerése érdekében lásd azok szövegét, amelyek az alábbi címen érhetők el:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulation_verticals_hu.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/guidelines_vertical_en.pdf

(Az iránymutatás szövege jelenleg még csak angol nyelven érhető el, a különböző nyelvi változatok véglegesítését követően lesz hozzáférhető magyarul.)

A Gazdasági Versenyhivatal a bizottsági szabályozás változásainak tükrében mérlegeli annak szükségességét, hogy az ide vonatkozó, jelenleg hatályos magyar jogszabály (55/2002. (III. 26.) Korm. Rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről) módosításra szorul-e.

Budapest, 2010. április 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu