Nyomtatható verzió PDF formátumban

Átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válnak a Bizottság antitröszt eljárásai

Az Európai Bizottság Verseny Főigazgatósága nyilvánosságra hozott három dokumentumot, amelyek részleteiben ismertetik a Bizottság antitröszt eljárásainak működését a gyakorlatban, a közgazdasági bizonyítékok benyújtásának rendjét és az antitröszt eljárásokban részt vevő meghallgató tisztviselők szerepét. A Bizottság arra törekszik, hogy betekintést biztosítson a tevékenységéről a piaci szereplőknek, tudassa a vállalkozásokkal, mire számíthatnak egy esetleges versenyfelügyeleti eljárás során, ezzel is megkönnyítve a jogkövetést. Nyolc hét áll az érdekeltek rendelkezésére, hogy a dokumentumokról az észrevételeiket megküldjék a Bizottságnak.

"Az antitröszt eljárások lefolytatásának bevált módszerei" című dokumentum (Best Practices in antitrust proceedings) a Bizottság versenyfelügyeleti eljárásának egész menetét ismerteti részletekbe menően, vázolja az ügyindításnál szerepet játszó prioritásokat. A várakozások szerint e dokumentum segítségével a jövőben javul az eljárások átláthatósága, a vizsgálatok hatékonyságának fenntartásával párhuzamosan.

A második dokumentum, "A közgazdasági bizonyítékok benyújtásának bevált módszerei" (Best Practices on submission of economic evidence) azon követelményeket tartalmazza, amelyeket a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk az ilyen jellegű bizonyítékokra való hivatkozás esetén. A közgazdasági bizonyítékok szerepe egyre fontosabb az antitröszt eljárásokban, főleg az összetettebb ügyekben. Mind a Bizottság, mind az eljárásban érintett felek egyre gyakrabban támaszkodnak az érvelésük során közgazdasági adatokra, elemzésekre.

"A meghallgató tisztviselők szerepéről szóló iránymutatás" (Hearing Officers- Guidance Paper) ezen tisztviselők feladatait, eljárásuk menetét, az eljárás alá vont vállalkozások eljárási jogainak érvényesítésében, a tisztességes eljárás megvalósulása érdekében játszott szerepüket taglalja. Információkat tartalmaz az összeállítás arra nézve is, hogy a vállalkozások, bejelentők és harmadik személyek milyen esetekben fordulhatnak a meghallgató tisztviselőkhöz.

A fent bemutatott dokumentumok angol nyelven az alábbi Internet címen érhetők el: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

A dokumentumokra tett észrevételeket legkésőbb 2010. március 3-ig lehet megküldeni az alábbi címre: COMP-Best-Practices@ec.europa.eu vagy Hearing.Officer@ec.europa.eu

Budapest, 2010. január 25.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu