Ügyszám

A közvetlen résztvevők

A kérelem beérkezésének dátuma

Az összefonódás rövid bemutatása

Vj/4/2015

Veolia Energia Magyarország Zrt.

DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.
NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.

Tiszántúli Hőtermelő Kft.

2015. január 15.

Összefoglaló