A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a piaci verseny szabadságán és tisztaságán őrködő autonóm államigazgatási szerv, amely az Országgyűlés felügyelete mellett működik. A GVH jogállását, szervezeti és működési kereteit, valamint eljárásainak rendjét a versenytörvény (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény; Tpvt.) határozza meg.

A GVH köztisztviselőinek munkájában fő értékként a törvényesség, a szakmaiság és az alkotó együttműködés dominál; valljuk, hogy csak ezen értékek megtartásával és gondozásával tudjuk maradéktalanul elérni céljainkat.

Magasan képzett munkatársakat foglalkoztatunk, akiktől elvárjuk, hogy tudásukat, képességeiket önképzéssel is folyamatosan fejlesszék, ugyanakkor éves terv szerint gondot fordítunk szakembereink szakmai-, és kompetencia-fejlesztésére; szakmai szemináriumokon, konferenciákon, valamint hazai és nemzetközi továbbképzéseken való részvétel biztosításával.

Munkatársainktól elvárjuk, hogy a csapatmunkára és a magas szintű egyéni teljesítményre épülő éves célok teljesítése érdekében tevékenykedjenek.

A folyamatos fejlődés mellett anyagi biztonságot, nyitott légkört, a változatos feladatok által pedig a szakmai ismeretek mélyítését, a kapcsolatok gyarapítását, a személyes karrier építésének lehetőségét biztosítjuk.

További információ: humaneroforras@gvh.hu