A versenytörvény is nevesíti a GVH-nak a versenykultúra, illetve a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésében és terjesztésében betöltött szerepét, s egyben felelősségét. A magyarországi versenykultúra, illetve fogyasztói kultúra fejlesztése során a GVH feladata elsősorban a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítése, valamint a fogyasztói tudatosság növelése. E feladatkörében a GVH gondoskodik például

  • a versenypolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos tájékozottság növeléséről; továbbá

  • a verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulásról.

A verseny- és fogyasztói kultúra fejlesztése, a versenyfelügyeleti és a versenypártolási munka mellett, a GVH gazdasági verseny védelme érdekében végzett tevékenységének harmadik pillérét jelenti.

A verseny- és a fogyasztói kultúra fejlesztésével kapcsolatos munkák elvégzése, koordinálása, az esetleges igények felmérése és begyűjtése a hivatalon belül a GVH Közszolgálati kommunikációs Irodájának a feladata. A GVH a versenykultúra-fejlesztési tevékenységét nyilvános éves munkaterv alapján folytatja, s egyrészt a versenykultúra, illetve a fogyasztói kultúra fejlesztését szolgáló - a GVH szakmai hátterére építő - tevékenységek, programok szervezésével és működtetésével, másrészt a versenykultúra, illetve a fogyasztói kultúra fejlesztésében és terjesztésében részt vevő más személyek és szervezetek munkájának - pályázatok útján történő - támogatásával törekszik a törvényi célok megvalósítására. A versenykultúrafejlesztés keretében megvalósítandó feladatokkal a GVH a versenyjoggal, verseny témájú közgazdasági elemzésekkel, a fogyasztói döntéshozatallal foglalkozó felsőoktatási intézmények diákjait, oktatóit; az alap- és középfokú oktatásban résztvevő, érdeklődő tanárokat, tanulókat; elméleti szakembereket; kutatókat; a hivatal eljárásaival, versenyfelügyeleti munkájával kapcsolatba kerülő vállalatokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat célozza meg, valamint a közigazgatásban dolgozó azon munkatársakat és döntéshozókat, akik munkájuk során a verseny területtel valamilyen módon kapcsolatban kerülnek, ideértve az országgyűlési képviselőket és szaktanácsadóikat is.

A GVH által meghirdetett pályázatok és a pályázati dokumentáció a Pályázati felhívások menüpontban találhatók, a támogatást nyert pályázatok főbb adatai és a támogatott projektek eredményei (beszámolók, tanulmányok, cikkek stb.) a Támogatott programok menüpontban olvashatók.