Ezen menüpont alatt találja a GVH szakértői által készített, eddig megjelentetett elemzéseket, tanulmányokat, valamint a hivatalnak a versennyel összefüggő - a GVH szakmai tevékenységének, működésének egészét vagy valamely szeletét érintő - kérdésekkel kapcsolatban kialakult álláspontjait ( GVH tanulmányok illetveVersenyhivatali füzetek ), továbbá az OECD Versenyügyi Bizottsága számára készített összefoglalókat . Ezek összefoglalják, hogy az adott kérdést a hivatal hogyan közelíti meg, és ezek köré szerveződik aztán a hivatal adott témával kapcsolatos versenypártolási, illetve versenyfelügyeleti tevékenysége. Az itt található álláspontok tehát nem a versenytörvény alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben kialakult jogértelmezést taglalják - ezzel a GVH közleményei, valamint a GVH Versenytanácsának elvi állásfoglalásai foglalkoznak.

A honlapon a még csak tervezetként létező álláspontok, elemző anyagok is olvashatóak a Vitaanyagok menüpont alatt, mivel a GVH fontosnak tartja, hogy egy konzultációs folyamat részeként a hivatal részéről készülő szakmai anyagokat nyilvános vitára bocsássa, várva a versenypolitikai kérdésekkel foglalkozó szakmai közönség, illetve az érintett piacok szereplőinek észrevételeit.