Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/28/2016.
Iktatószám:
Vj/28-35/2016.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda (képviseli: dr. Sz. P. ügyvéd) által képviselt Novonex Pharma Kft. (8477 Tüskevár, Kossuth Lajos utca 48.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/48/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban elrendelt, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatására vonatkozó tilalom teljesülésének ellenőrzése céljából folytatott utóvizsgálatban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.