Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.108/2016/7. szám

 

A Fővárosi Törvényszék a Sziklai & Anderjszki Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1V/20, ügyintéző: [...] által képviselt Novonex Pharma Kft. (8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám:  Vj/48-2/2014.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi április hó 13. napján kelt 21.K.33.549/2015/5. számú ítélete ellen a felperes által 6. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2017. évi május hó 3. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítélete

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 150.000 (azaz egyszázötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 480.000 (azaz négyszáznyolcvanezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.