A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-55/2014. ügyszámon eljárást indított a Cloulyn Pro Ltd-vel és az Assort Flex Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. június 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Cloulyn Pro Ltd-vel és az Assort Flex Kft-vel szemben, mert a Lavylites márkanév alá tartozó termékek népszerűsítése során valószínűsíthetően nem kellően megalapozott állításokat tett közzé a termék egészségre gyakorolt és gyógyhatásával kapcsolatban.

Fenti magatartásukkal az eljárás alá vont vállalkozások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában és az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában – különös tekintettel annak bg) és bj) alpontjaiban ‑ foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. július 4.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban