Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
1.Kf.650.091/2016/4.

A Fővárosi Törvényszék a [...] által képviselt Trossa flectere Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 5. fszt. 1.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. április 26. napján hozott 3.K.30.472/2016/13. számú ítélete ellen a felperes 14. sorszámú fellebbezésére - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja és kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 200 000 (kettőszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2 500 000 (kétmillióötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.