Társoldalak
Versenykultúra Központ
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
A GVH felméri a szálláshelyek tapasztalatait az online szállásközvetítők szerződéseinek változása kapcsán

A GVH az Európai Versenyhálózat Monitoring munkacsoportjának tagjaként a mai napon online kérdőívet küldött ki 758 szálláshely részére az online szállásközvetítői piac változásainak feltárása céljából.

A GVH a szállásközvetítői piac változásai és az online szállásközvetítők szerződéseiben (általános szerződési feltételeiben) megjelenő szűkített árparitás bevezetése hatásának figyelemmel kísérése céljából csatlakozott a 2016. elején az Európai Versenyhálózat keretében alakult Monitoring munkacsoporthoz. A munkacsoportban jelenleg kilenc európai uniós tagország működik együtt az Európai Bizottság koordinálásával.

A munkacsoport a piaci szereplők kérdőíves megkeresésével gyűjti össze a piaci információkat, melyet 2016 végén összegez. Az információgyűjtés keretében a GVH 2016. július 14-én e-mailben 758 magyarországi szálláshely számára küldte el a munkacsoporttal együtt kidolgozott, online szálláshelyfoglalással kapcsolatos elektronikus kérdőívet.

A kérdőív célja annak feltárása, hogy a szálláshelyek milyen változásokat tapasztaltak azóta, hogy a szállásközvetítők szerződései szerint a szálláshelynek már csak a saját weboldala tekintetében kell vállalnia, hogy nem jelenít meg azon kedvezőbb árakat, mint amit az adott szállásközvetítőnek felajánl. A változás következtében tehát más foglalási csatornákon (pl. e-mailen, telefonon, személyesen, más szállásközvetítőnek) a szálláshelyeknek lehetőségük van kedvezőbb árakon értékesíteni szobáikat.

A kérdőív a szálláshelyek számára küldött e-mailben szereplő linkre kattintva az EU Survey honlapján keresztül érhető el, de a kitöltött kérdőívek automatikusan a GVH-hoz érkeznek be. A GVH a beérkező válaszokat bizalmasan kezeli, az adatok kizárólag összesített, anonimizált módon kerülnek felhasználásra a monitoring folyamat során keletkezett jelentésekben. A GVH 2016. augusztus 26-ig várja a szálláshelyek válaszait

Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

A Gazdasági Versenyhivatal 2016. március 1-én nyilvános konzultáció céljából közzétette a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetét és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításáról szóló tervezetét.

Az engedékenységi közlemény tervezetével egyidejűleg a GVH közzéteszi az engedékenységi közleménnyel kapcsolatos kérdések & válaszok elnevezésű dokumentumot, mely a „hub&spoke” kartellek kapcsán benyújtható engedékenységi kérelmekről tartalmaz részletes információkat. A kérdések & válaszok elnevezésű dokumentum az alábbi linken érhető el:ITT

További hírek

Jogsértő az Unilever összehasonlító reklámja

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértőnek ítélte meg az Unilever Magyarország Kft. (Unilever) összehasonlító reklámját. Az Unilever a televízióban és a mozikban vetített reklámfilmjeiben ellenőrizhetetlenül és a tárgyilagosságot mellőzve hasonlította össze a Rexona Invisible Black+White, valamint a Nivea Invisible for Black & White izzadásgátló dezodorok hatékonyságát a sárga foltok elleni védelemben. A jogsértésért 30.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A GVH megállapította, hogy az Unilever megsértette az ellenőrizhetőség és a tárgyilagos összehasonlítás követelményét 2015 februárja és júniusa közötti reklámfilmjeivel. E filmek szöveges és képi megjelenítésének összhatása azt üzente a fogyasztóknak, hogy a Rexona Invisible Black+White jobb a Nivea Invisible for Black & White izzadásgátló termékcsaládnál, sőt, azt jelentősen megelőzi a sárga foltok elleni védekezésben.

Az Unilever rendelkezett olyan műszaki jelentéssel a reklám közzétételekor, amely az aeroszolok vonatkozásában alátámasztja, hogy a Rexona Invisible Black+White izzadásgátló sárga foltok elleni védelme hatékonyabb, mint a Nivea Invisible for Black & White-é. Az Unilever azonban a Rexona Invisible Black+White izzadásgátló dezodort, mint termékcsaládot népszerűsítette, és a termékcsalád más termékei – a golyós dezodor és a stift – vonatkozásában ez az összehasonlítás jogszerűtlen volt.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs költségekre alapozott. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

 • a jogsértő kereskedelmi gyakorlat hosszú ideig tartott, és a fogyasztók széles körét érte el;

 • a Rexona Invisible Black+White termékcsaládon belül a roll-on és a stift termékek együttes aránya – amelyeket illetően a reklám üzenetét nem támasztotta alá kutatás – jelentős, és e termékek értékesítése is megugrott a reklámok közzétételének idején.

A GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy

 • az Unilever felhagyott a vizsgált kereskedelmi gyakorlattal a versenyfelügyeleti eljárás megindításával egyidejűleg;

 • a reklámja kialakításánál igyekezett megfelelni a hazai esetjogi elvárásoknak, figyelemmel az európai reklámozási gyakorlatra;

 • az aeroszol termékekről végzett kutatások e termékek vonatkozásában alátámasztották a reklám állítását.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/57/2015.

Budapest, 2016. augusztus 25.

 

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:

dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kórházi közbeszerzéseknél elkövetett kartellezés miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntésében megállapította, hogy a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft., a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Kft., a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. négy kórházi közbeszerzési eljárásban a kiírás befolyásolása érdekében, valamint a piac felosztása és az árak rögzítése céljából egyeztettek is egymással. A jogsértésért a hatóság összesen közel 270 millió forint bírságot szabott ki rájuk.

Az ún. sebvarró-kartellügyben a GVH olyan közbeszerzési eljárásokat vizsgált meg, amelyeket a kórházak 2011-2014 között sebészeti varróanyagok és varrógépek beszerzésére írtak ki. E termékek olyan orvostechnikai eszközök, amelyeket a kórházakban használnak különböző operációkhoz. Az eljárás alá vont vállalkozások fogyasztói egészségügyi termékek és eszközök forgalmazásával foglalkozó vállalatok, amelyek a hazai sebészeti varróanyag- és varrógéppiac döntő hányadát fedik le.

Az eljárás a Johnson & Johnson Kft. engedékenységi kérelme alapján indult 2013-ban. Ezt követően a GVH több alkalommal is kiterjesztette a versenyfelügyeleti eljárást, és összességében több mint 30 közbeszerzési eljárást vizsgált meg abból a szempontból, hogy az ajánlattevő vállalkozások kartelleztek-e a sebészeti termékekkel kapcsolatos tenderek során. A GVH a következő négy közbeszerzési eljárást érintően állapított meg jogsértést:

 • a Zala Megyei Kórház tervezett 2011. évi varróanyag tendere;

 • a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 2012. évi varróanyag tendere;

 • a Pécsi Tudományegyetem 2012. évi varróanyag tendere valamint

 • a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 2012-es varróanyag-beszerzési tendere.

E jogsértések miatt a GVH a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft.-re 100.973.619 forint, a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Kft.-re 14.303.520 forint, a SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re 46.570.100 forint, a VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re 106.481.060 forint bírságot szabott ki. A Johnson & Johnson Kft. bírság alóli mentességben részesült, így több mint 115 millió forintos bírság megfizetését kerülte el, tekintettel arra, hogy engedékenységi kérelme alapján szerzett tudomást a GVH a jogsértésekről.

A Johnson & Johnson Kft.-n kívül az eljárás során a CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Kft. és a B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. nyújtott be engedékenységi kérelmet, és a jogsértés feltárásához nyújtott tevékeny hozzájárulásukra tekintettel 30, illetve 20 százalékos bírságcsökkentésben részesültek.

Az engedékenységi kérelem benyújtásának különös jelentősége lehet a közbeszerzési kartellek esetében, mert a GVH-val történő együttműködés jelentős hatással van a versenyfelügyeleti eljárásban kiszabandó bírságra, sőt, a kartellezés miatt esetlegesen megindított büntetőeljárásban is lényegesen kedvezőbb helyzetbe kerülnek az engedékenységi kérelmet benyújtó cégekhez kapcsolható személyek.

A bírság kiszabásakor a GVH súlyosító körülményként értékelte, hogy a közbeszerzési kartellezés az egyik legsúlyosabb versenyjogsértésnek minősül. A GVH súlyosító körülményként értékelte azt is, hogy összességében jelentős piaci súlyú szereplőkről van szó, akik tisztában lehettek magatartásuk jogellenességével. A Surgicare Kft.-vel szemben kiszabandó bírság nagyságát növelte, hogy kartellszervező szerepe több jogsértés esetében is megállapítható volt.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/79/2013.

 

Budapest, 2016. augusztus 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH engedélyezte a Pannon Lapok megvételét

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának szakhatósági hozzájárulását követően engedélyezte, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. felett.

2016. július 4-én nyújtotta be arra irányuló kérelmét a Mediaworks Hungary Zrt., hogy engedélyezze a GVH közvetlen, egyedüli irányításszerzését a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. felett.

Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok egyaránt foglalkoznak nyomtatott és online sajtótermékek kiadásával, illetve hirdetési felületek értékesítésével, nyomtatott termékek terjesztésével, és coldset nyomdai szolgáltatást is nyújtanak.

A vizsgálat megállapította, hogy ugyan mindkét vállalkozáscsoport foglalkozik megyei napilapkiadással, azonban e tevékenységüket különböző földrajzi piacokon végzik, így az olvasói piacon nincs olyan terület, ahol átfedés lenne a tevékenységi körök között. A GVH az összefonódás horizontális hatásainak értékelésekor megállapította, hogy a két vállalkozáscsoport különböző területeken nyújt hirdetési szolgáltatást regionális (megyei) napilapokban, és az egyes megyei napilapok inkább kiegészítői, mint helyettesítői egymásnak a különböző regionális, helyi hirdetési célcsoportokat tekintve.

Káros horizontális hatások lehetősége csak a napilapok coldset technológiával történő nyomtatása esetében (olyan eljárás, amelyet napilapok és szórólapok nyomtatásakor alkalmaznak) vetődött fel a vállalkozáscsoportok együttesen fennálló piaci részesedése miatt. A GVH döntése szerint azonban itt is kizárható a kedvezőtlen horizontális versenyhatás a tranzakció engedélyezését követően, mert

 • jelentős szabad kapacitás van a piacon, és a piaci kereslet további szűkülésére is lehet számítani,

 • több érdemi versenytárs marad a piacon, így egy szolgáltató-váltás nem ütközik jelentős nehézségekbe;

 • a szolgáltatás igénybevevői vevői erővel rendelkeznek;

 • a vállalkozáscsoportok nem tekinthetők egymás közeli versenytársainak;

 • külföldi nyomdák is képesek lehetnek versenynyomást gyakorolni a piacra;

 • a megkeresett piaci szereplők nem fogalmaztak meg érdemi aggályt az összefonódással kapcsolatban.

A GVH nem azonosított káros vertikális és portfólió-hatást sem, hiszen az összefonódás nem hoz létre új vertikális kapcsolódást, illetve nem eredményezi a tevékenységi kör olyan bővülését, amely káros portfólió-hatásokhoz vezetne.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte a tranzakciót.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/58/2016.

 

Budapest, 2016. augusztus 3.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Jogsértő a Pick árazási gyakorlata – Bírságolt a GVH az akciós időszakban meghatározott fix- és minimálárak miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. (Pick) minimális továbbeladási árak meghatározását célzó magatartást tanúsított az általa feldolgozott húskészítmények forgalmazását érintő akciók alkalmával, marketing stratégiája megvalósításaként 2009 januárja és 2014 decembere között. A jogsértésért 44.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A GVH az akciós (időszaki) megállapodások és egyéb közvetlen bizonyítékok alapján megállapította, hogy a Pick meghatározta az általa gyártott, és az egyes kereskedelmi partnerek (nagy-, illetve kiskereskedők) által az egyes akciós időszakokban értékesíteni kívánt termékek fix, illetve minimális nagy- és kiskereskedelmi árát.

A Pick az általa javasolt fogyasztói árat ki is tudta kényszeríteni, mert kilistázással vagy más szankcióval fenyegette partnereit, bár ezeket a gyakorlatban nem alkalmazta.

A Pick és a kereskedelmi partnerei (nagy-, és kiskereskedők) a termelési-értékesítési lánc különböző szintjein elhelyezkedő vállalkozások, a Pick a termelési lánc upstream szintjén elhelyezkedő gyártó, a kereskedelmi partnerei az értékesítési lánc downstream, nagy-, illetve kiskereskedelmi, szintjén helyezkednek el, a közöttük létrejött megállapodások vertikális megállapodásnak minősülnek.

A vertikális megállapodás olyan megállapodás vagy összehangolt magatartás, amely a megállapodás vagy az összehangolt magatartás szempontjából a termelési vagy értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő két vagy több vállalkozás között jön létre, és amely azokra a feltételekre vonatkozik, amelyek mellett egyes áruknak vagy szolgáltatásoknak a felek által történő vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása történik. A vertikális megállapodás fogalmának fő eleme, hogy a szerződő felek akarategyezségét egyértelműen kifejezik, ezáltal nem vonatkozik az érintett vállalkozások egyoldalú magatartásaira.

A GVH az üggyel kapcsolatban kiemeli, hogy sérti a versenyjogot, ha egy gyártó a termékeinek általa javasolt fogyasztói árát, illetve annak elfogadását a kereskedelmi partnerei által kezdeményezett akciókban más paraméterekhez (pl. átadási árhoz, szállított mennyiséghez) köti, és e feltételek teljesítésére vertikális megállapodásokat köt. A GVH vizsgálata feltárta, hogy a megállapodások célja a verseny korlátozása volt, amit alátámasztott a felek motiváltsága is. A Pick abban volt érdekelt, hogy márkájának imázsát a versenytársakénál magasabb fogyasztói árakban (is) megjelenítse. A kereskedelmi partnerei pedig abban, hogy ne legyenek olyan viszonteladók, amelyek az adott Pick-terméket náluk olcsóbban árusíthassák.

A GVH a kiszabott bírság alapösszegének megállapításához az egyes akciókat érintő megállapodásokból származó árbevételt vette figyelembe. Releváns forgalomként csak azon megállapodásokat vette számításba, amelyekből egyértelműen kiderül a fogyasztói ár minimális szintjének kétoldalú, akarategységben történt meghatározása.

A GVH a bírság nagyságának meghatározásánál – többek között – az alábbi súlyosító körülményeket vette figyelembe:

 • a nagy- és a kiskereskedelmi ár rögzítése súlyos jogsértésnek minősül;

 • a Pick piacvezető szerepe miatt az általa tanúsított magatartás kihathat a piacon működő vállalkozások magatartására és árazási gyakorlatára.

A GVH enyhítő körülményként értékelte, hogy

 • a Pick által javasolt árak egységes minimálárkánt való tényleges működését, hatását a nyilvános adatok alapján készült árelemzések nem támasztották alá egyértelműen;

 • a Pick teljes körűen elismerte jogsértést.

A GVH az eljárást megszüntette

 • a Pick által forgalmazott feldolgozott húskészítmények nem akciós, normál árával, valamint a Familia termékcsaláddal kapcsolatos fixárpontos gyakorlattal összefüggésben,

 • a FOCUS Hungary Marketing Piackutató és Tanácsadó Kft.-vel és a GFK Hungária Piackutató Kft.-vel szemben.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/37/2014.

Budapest, 2016. augusztus 2.

 

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alko
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Árrögzítés, piacfelosztás és információcsere miatt bírságolt a GVH a hulladékgazdálkodási piacon – Lezajlott az első sikeres egyezségi eljárás

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Alcufer), a FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt. (Fe-Group) és a JÁSZ-PLASZTIK Kft. (Jász-Plasztik) versenykorlátozó célú egyeztetéseket folytatott az árakról (a felvásárlási árak rögzítéséről) a földrajzi területekről (az érintett piac felosztásáról), és a stratégiai adatokról (azok egymás közötti megosztásáról) 2013. június 26. és 2014. március 27. között. A jogsértésért a vállalkozásokkal szemben összesen 112 millió 520 ezer Ft bírságot szabott ki a GVH.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy az Alcufer, a Fe-Group és a Jász-Plasztik egyeztetéseket folytatott egy ólomakkumulátor-hulladék gyűjtését érintő konzorcium létrehozásáról. A megállapodás a jászberényi kohó üzembe helyezését követően valósult volna meg.

 1. A három eljárás alá vont konzorciumi szerződésbe foglalta megbeszéléseik részleteit, így a szerződés szerint a három vállalkozás megállapodott a magyarországi ólomakkumulátor-hulladék gyűjtése piacának felosztásáról; az Alcufer és a Fe-Group vállalta, hogy az általuk gyűjtött ólomakkumulátor-hulladékot teljes egészében, de legalábbis nagyrészt az ólomakkumulátor-kohót építő Jász-Plasztiknak értékesíti.

 2. Az egyeztetések értelmében a Jász-Plasztik kedvező átvételi árat garantált az Alcufer és a Fe-Group számára (a szállítási költségből származó megtakarítás egy részének átengedésével), míg más ólomakkumulátor-hulladékot gyűjtőknek alacsonyabb átvételi árat kínált volna.

 3. A vállalkozások elhatározták, hogy üzleti titoknak minősülő, egyedi mennyiségi, árazási és szállítási költségre vonatkozó adatokat cserélnek egymással a konzorciumi szerződésben foglaltak teljesítése, illetve annak ellenőrzése érdekében.

Az egységes, átfogó terv létét hiteles irati és személyi bizonyítékok logikai láncolata támasztja alá. A konzorciumi szerződés hatálybalépését a felek többször is elhalasztották, végül a konzorciumi szerződést nem írták alá, és a megállapodásban foglaltakat valójában nem alkalmazták. E tényezők azonban nem befolyásolják sem a szerződés létrejöttét, sem a jogsértés megállapíthatóságát.

A GVH a kiszabott bírság alapösszegének megállapításához – releváns forgalomként – az Alcufer, a Fe-Group és a Jász-Plasztik esetében a jogsértés idején elért, időarányosított, az ólomakkumulátorokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységből származó nettó árbevételt vette figyelembe. E forgalomba beleszámít az ólomakkumulátor-hulladék értékesítéséből elért magyarországi és külföldi árbevétel, valamint a begyűjtői díjakból származó bevétel is.

A GVH a bírság nagyságának meghatározásánál – többek között – az alábbi körülményeket vette figyelembe:

 • az árkartell és a piacfelosztás a legsúlyosabb versenyjogsértésnek minősül,

 • a vállalkozások a legnagyobb piaci szereplői az ólomakkumulátor-hulladékgazdálkodás magyarországi piacának,

 • a megállapodás végül nem valósult meg, így annak ténylegesen bekövetkezett piaci hatása nem volt.

Ez volt az első alkalom, hogy a GVH nyilatkozattételre hívta a vállalkozásokat, és megkérdezte tőlük, hogy részt kívánnak-e venni egyezségi kísérletben az eljárás gyors és eredményes befejezése érdekében.

Ez után az ügyben a Fe-Group egyezségi nyilatkozatot nyújtott be, amelyben egyebek mellett önkéntesen elismerte a jogsértés elkövetését, így a GVH a vele szemben alkalmazott bírságot 10%-kal csökkentette.

Az egyezségi eljárás lényege, hogy a versenyhatóság 10%-kal csökkenti a bírság összegét, ha az eljárás alá vont vállalkozás elismeri az elé tárt bizonyítékok alapján az általa elkövetett jogsértést, továbbá lemond részletesebb irat-betekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás tartására irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, hozzájárulva az eljárások gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárásához. Az egyezségi eljárás nemcsak a hatóság, hanem a vállalkozások számára is jelentős költség-megtakarítást eredményezhet. Ezen túl a 10%-os bírságcsökkentési kedvezmény növelhető is, ha az eljárás alá vont vállalkozás egyúttal részt vesz az engedékenységi programban is, amellyel akár 50%-os bírságcsökkentést is elérhet. Az egyezségről további részletek itt, a GVH-val való egyéb együttműködési lehetőségekről információk itt olvashatók.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/2/2015.

Budapest, 2016. július 27.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

További hírek

Legfrissebb események

Gyakori keresések

Használja ezt a gyorsnavigációt a gyakran keresett tartalmak elérésehez

Kartell-chat banner
FORUM_170x133_final.jpg
Nem marad köztetek
Gondolja végig
Ne dőljön be!
Versenyjogi Megfelelés
Videók