Társoldalak
Versenykultúra Központ
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
A GVH felméri a szálláshelyek tapasztalatait az online szállásközvetítők szerződéseinek változása kapcsán

A GVH az Európai Versenyhálózat Monitoring munkacsoportjának tagjaként a mai napon online kérdőívet küldött ki 758 szálláshely részére az online szállásközvetítői piac változásainak feltárása céljából.

A GVH a szállásközvetítői piac változásai és az online szállásközvetítők szerződéseiben (általános szerződési feltételeiben) megjelenő szűkített árparitás bevezetése hatásának figyelemmel kísérése céljából csatlakozott a 2016. elején az Európai Versenyhálózat keretében alakult Monitoring munkacsoporthoz. A munkacsoportban jelenleg kilenc európai uniós tagország működik együtt az Európai Bizottság koordinálásával.

A munkacsoport a piaci szereplők kérdőíves megkeresésével gyűjti össze a piaci információkat, melyet 2016 végén összegez. Az információgyűjtés keretében a GVH 2016. július 14-én e-mailben 758 magyarországi szálláshely számára küldte el a munkacsoporttal együtt kidolgozott, online szálláshelyfoglalással kapcsolatos elektronikus kérdőívet.

A kérdőív célja annak feltárása, hogy a szálláshelyek milyen változásokat tapasztaltak azóta, hogy a szállásközvetítők szerződései szerint a szálláshelynek már csak a saját weboldala tekintetében kell vállalnia, hogy nem jelenít meg azon kedvezőbb árakat, mint amit az adott szállásközvetítőnek felajánl. A változás következtében tehát más foglalási csatornákon (pl. e-mailen, telefonon, személyesen, más szállásközvetítőnek) a szálláshelyeknek lehetőségük van kedvezőbb árakon értékesíteni szobáikat.

A kérdőív a szálláshelyek számára küldött e-mailben szereplő linkre kattintva az EU Survey honlapján keresztül érhető el, de a kitöltött kérdőívek automatikusan a GVH-hoz érkeznek be. A GVH a beérkező válaszokat bizalmasan kezeli, az adatok kizárólag összesített, anonimizált módon kerülnek felhasználásra a monitoring folyamat során keletkezett jelentésekben. A GVH 2016. augusztus 26-ig várja a szálláshelyek válaszait

További hírek

Először ösztönzi figyelmeztetéssel a kis- és középvállalkozásokat jogkövető magatartásra a GVH

A GVH két ügyben, egy gyógyszer és egy étrend-kiegészítő reklámozásával összefüggésbenhozott döntést, és első alkalommal részesített figyelmeztetésben eljárás alá vont kis- és középvállalkozásokat.

A versenytörvény módosítása értelmében a GVH a figyelmeztetés eszközét is alkalmazhatja a célból, hogy a kis- és középvállalkozásokat (KKV) – mint a magyar gazdaság gerincét adó vállalkozásokat – a versenyjogi megfelelés irányába terelje. E szankció a KKV-k által elkövetett jogsértések esetében alkalmazható, de csak akkor, ha az adott vállalkozás első alkalommal valósít meg jogsértést, feltéve, hogy a jogsértés nem közbeszerzési kartell keretében, nem uniós jogot sértve vagy sérülékeny fogyasztók kárára történt.

A GVH az érintett ügyek egyikében, az Aramis Pharma Kft. esetében megállapította, hogy a vállalkozás jogsértően reklámozta Fluimucil termékcsaládját, mert a vény nélkül kapható gyógyszereket nem az alkalmazási előírás alapján mutatta be.

A GVH jogsértést állapított meg a Kőrös-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft.-t érintő másik döntésében is, mert a vállalkozás megalapozatlan, és az ágazati szabályokban meghatározott reklámozási rendelkezéseknek nem megfelelő állításokat tett az általa forgalmazott étrend-kiegészítők vonatkozásában.

A GVH az adott vállalkozásokat a figyelmeztetés keretében egyúttal kötelezte egy olyan versenyjogi megfelelési mechanizmus elfogadására, amely alkalmas arra, hogy megelőzze a jövőbeni jogsértést (megfelelőségi program). A megfelelőségi programot a vállalkozásnak a belső eljárásrendjében kell rögzítenie, és ez alapján gondoskodnia kell arról, hogy a jövőben megjelenő reklámjait egy megfelelő hozzáértéssel rendelkező belső munkatárs és egy külső, független szakértő (például megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvéd/ügyvédi iroda, tanácsadó cég, független társadalmi szervezet) ellenőrizze azok megjelenése előtt abból a szempontból, hogy a kampány megfelel-e a tisztességes kereskedelmi gyakorlat előírásainak.

A figyelmeztetésben részesített vállalkozásoknak be kell számolniuk a Versenyhatóságnak megfelelőségi programjuk megvalósításáról, amelynek elmulasztása esetén a GVH haladéktalanul megindítja a végrehajtást, és végrehajtási bírságot is kiszabhat.

Az ügyek hivatali nyilvántartási számai:

 • Vj/97/2015 – Aramis Pharma Kft.
 • Vj/130/2015 – Kőrös-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft.

Budapest, 2016. szeptember 29.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” – A GVH tanulmányi versenyének nyertesei

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) évente meghirdetett tanulmányi pályázatának célja, hogy ösztönözze a felsőfokú képzésben részt vevő hallgatókat ismereteik bővítésére a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet területén.

A GVH idén tizenhetedik alkalommal hirdette meg tanulmányi versenyét. A pályázaton a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, alap- és mesterszakos hallgatói vehettek részt, és tizenhárom témakörből választhattak. Összesen 10 pályamunka érkezett a GVH-hoz a meghirdetett témakörökre. A hallgatók – a korábbi évekhez hasonlóan – igénybe vehették a GVH szakkönyvtárát pályamunkáik elkészítéséhez.

A versenyen az első helyezést Gyömbér Kata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) negyedik évfolyamos jogász szakos hallgatója érte el, aki „Büntetőeljárási eszközök alkalmazása a kartellek felderítésében” címmel nyújtotta be pályamunkáját. Kata évfolyamdolgozata témáján töprengve találkozott a GVH pályázati kiírásával, és azonnal megtetszett neki a büntetőeljárást és a versenyjogot is átfogó téma. Első ránézésre, mindenkinek idegennek tűnhet e két jogág összevonása, azonban a kutatás során döbbentem rá, hogy nagymértékben segíti a büntetőeljárás eszközrendszere a kartellek felderítését, és ez rávilágít a jogrendszerben található átfedésekre – fejtette ki Gyömbér Kata.

Második lett Vitál Vivien Kata, az ELTE joghallgatója „Az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya” című munkájával. Régóta érdekel a versenyjog, szerettem volna visszajelzést kapni arról, hogy lehet-e helyem a szakmában, és reális-e az a célom, hogy egyszer a GVH-nál dolgozzak. Remélem, ehhez egy lépéssel közelebb kerültem – fogalmazott Vitál Vivien Kata.

A harmadik helyen az ELTE szintén negyedéves jogászhallgatója, Pásztélyi Emese végzett az „Erőfölényben lévő vállalkozások különleges felelősségével kapcsolatos joggyakorlat az EU Bíróságának döntései tükrében” címet viselő dolgozatával.

A verseny felhívásában közzétett díjazásnak megfelelően az első helyezett 400.000 forint, a második helyezett 300.000 forint, míg a harmadik helyezett 200.000 forint jutalomban részesült (a díjak adó-és járulékkötelesek).

A GVH tevékenységének fontos pillére a versenykultúra fejlesztése, így a GVH maga is szervez, illetve támogat a versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika témakörébe tartozó tudományos-oktatási programokat a versenykultúra, valamint a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében.

A pályázattal kapcsolatos további részletek és a nyertes dolgozatok megismerhetők a GVH honlapján.

Budapest, 2016. szeptember 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban


A GVH engedélyezte az Ipress megvételét

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a Fastrock Kft. közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen az Ipress Center Central Europe Zrt. (Ipress) felett.

Az összefonódással érintett vállalkozáscsoportok egyaránt foglalkoznak szórólap- és magazinnyomtatással. Az irányítást megszerző vállalkozást magában foglaló EDS-csoport 50-60% közötti, az Ipress 5-15% körüli piaci részesedéssel rendelkezik a szórólap-nyomtatási piacon, míg a helyzet fordított a magazinnyomtatási piacon: az Ipressnek 60% körüli, az EDS-csoportnak pedig 10% alatti részesedése van.

A vizsgálat megállapította, hogy nem várható kedvezőtlen horizontális versenyhatás (így az árak emelkedése) a tranzakció engedélyezését követően sem a szórólap-, sem a magazinnyomtatási piacon, mivel

 • több érdemi versenytárs van jelen a piacon, és a szolgáltató-váltás nem ütközik jelentős nehézségekbe;

 • tovább erősödhet a versenynyomás egyrészt a napilapok példányszámainak csökkenő trendje miatt a napilapnyomdák, másrészt a külföldi nyomdák részéről;

 • jelentős szabad kapacitás van a piacon;

 • az érintett vállalkozáscsoportok nem tekinthetők egymás legközelebbi versenytársainak;

 • a szolgáltatás igénybevevői érdemi vevői erővel rendelkeznek;

 • a megkeresett piaci szereplők nem fogalmaztak meg érdemi aggályt az összefonódással kapcsolatban.

A GVH nem azonosított káros vertikális és portfólió-hatást sem, hiszen az összefonódás nem hoz létre új vertikális kapcsolódást, illetve nem eredményezi a tevékenységi kör olyan bővülését, amely káros portfólió-hatásokhoz vezetne.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte a tranzakciót.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/39/2016.

Budapest, 2016. szeptember 26.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

GVH: gyorsabb és hatékonyabb fúziókontroll, Kartell Chat a kartellek elleni küzdelemért

 

Az Országgyűlés nevében a Gazdasági bizottság elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2015. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.

A GVH 2015-ben is kiemelten kezelte az összefonódásokkal kapcsolatban indult engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárását, annak ellenére is, hogy előbbiek száma jelentősen nőtt a gazdasági válság elmúltával. Megállapítható, hogy tavaly a GVH minden fúziós ügyben a törvényben megszabottnál rövidebb idő alatt hozott döntést annak érdekében, hogy a piaci szereplők számára mielőbb megszűnjön a hatósági eljárásból adódó bizonytalanság – hangsúlyozta dr. Juhász Miklós, a GVH elnöke a bizottsági meghallgatáson.

A GVH kifejezett szándéka, hogy folyamatosan erősítse tevékenysége ügyfélbarát jellegét – tette hozzá Juhász Miklós. A GVH különböző tájékoztatókkal, útmutatókkal és közleményekkel segíti a piaci szereplők eligazodását és a versenytörvény keretszabályai joggyakorlatának megismerését. Ezt a célt is szolgálva jelentette meg a versenytörvényhez készített Kommentárt. A szolgáltató hivatali felfogás egy másik lépéseként az ügyfelei kényelmét szolgáló honlap-fejlesztést is megvalósított, így a GVH Versenytanácsa biztosítani tudja az egyszerű, online iratbetekintési időpont-foglalás lehetőségét az érintetteknek.

A versenyfelügyeletért, a versenypártolásért és a versenykultúra-fejlesztésért felelős intézmény tevékenységének egyik legfontosabb eleme továbbra is a kartellek elleni küzdelem, amelynek tavaly bevezetett, új eszköze a Kartell Chat, azaz, egy anonim kapcsolat-felvételi rendszer kartellekkel kapcsolatos információk átadására és kérdések feltevésére.

A GVH által 2002 és 2013 között vizsgált kartellügyek több mint kétharmadában kis- és középvállalkozások (KKV) voltak érintettek. A versenyhivatal éppen ezért a KKV-k versenyjogi tudatosságát próbálta növelni tavaly december 1-jén indított kartell-ellenes kampányával, „Nem marad köztetek” címmel.

Az elnök megerősítette, hogy a GVH fogyasztóvédelmi tevékenységében 2015-ben is fontos feladatként szerepelt a sérülékeny fogyasztók védelme, akiket egészségi állapotuk, életkoruk vagy nehéz anyagi helyzetük miatt könnyebben befolyásolnak a hirdetések és az ajánlatok. A versenyhivatalhoz érkező panaszok és piaci jelzések alapján a GVH 6 témakört érintő tájékoztató kampányt folytatott „Gondolja Végig Higgadtan” címmel. A termékbemutatók szervezésével és lebonyolításával összefüggésben megjelent problémák kezelése érdekében a GVH megoldási javaslatokat is megfogalmazott.

A versenyhivatal két jubileumot is ünnepelt tavaly:

 1. A GVH 25 évvel ezelőtt, 1991 januárjában kezdte meg tevékenységét az 1990-ben elfogadott versenytörvény alapján;

 1. Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK), 10 évvel ezelőtt, 2005-ben jött létre. A ROK az OECD Versenyügyi Részlegére és a GVH szakmai hátterére építve szemináriumok és szakmai programok szervezésével kapacitásfejlesztési támogatást nyújt elsősorban a kelet-, a délkelet- és a közép-európai országok versenyhatóságai számára a versenyjog és a versenypolitika területén.

A beszámoló teljes terjedelmében a GVH honlapján olvasható.

Budapest, 2016. szeptember 20.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Túlzó állítások miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Manna Natúr Kozmetikum Kft. megalapozatlan hatásokkal reklámozta egyes termékeit. A GVH a jogsértésért 5.000.000 forint bírságot szabott ki a vállalkozásra.

Az eljárás 29 féle Manna terméket érintett. A különböző szappanok, a vajak (krémek), a fürdőgolyók, a szépségolajok, az illóolajok és a virágvíz kozmetikumnak minősülnek.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a vállalkozás széles körben alkalmazott a kozmetikai funkciókat kisebb-nagyobb mértékben meghaladó állításokat 25 termékéről értékesítési célú, www.mannaszappan.hu honlapján 2013 júliusától 2014 októberéig. Az egyes termékeknek

 • megalapozatlan gyógyító hatásokat,
 • bizonyítatlan egészségre vonatkozó kedvező hatásokat, és
 • egyéb, a termékek használatától várható eredményekre utaló, bizonyítékokkal alá nem támasztott hatásokat

tulajdonított.

A fogyasztók több elektronikus csatornán is közzétett, intenzív figyelemfelhívás hatására juthattak el a honlapra, amelyen tanácsadással és az egyes termékek különböző komplex kedvező hatásainak ismertetésével találkozhattak.

A GVH ismét megfogalmazta, hogy a piaci szereplőknek igazolniuk kell a kozmetikumoknál is az általuk közzétett állítások valóságtartalmát a fogyasztók és a versenysemlegesség érdekében – különösen igaz ez az olyan érzékeny állításoknál, mint a különböző betegségek, egészségügyi problémák megelőzését, megoldását, illetve a tüneteik kezelését ígérő üzenetek.

A GVH hangsúlyozza, hogy tudományos megalapozottságot vár el a kozmetikumok gyógyhatásának bizonyításánál, de egy állítás nem tekinthető igazoltnak az összetevőkre vonatkozó tanulmányok, szakcikkek felsorolása vagy bemutatása révén, valamint a bizonyítékok relevanciája, illetve az összefüggések ismertetése nélkül, még egykomponensű termékek esetében sem. Ellenkező esetben bármely – adott esetben interneten bárki számára elérhető – tanulmány vagy szakcikk egyetlen mondatára lehetne kereskedelmi gyakorlatot építeni minden egyéb felelősség nélkül. További elvárás, hogy a vállalkozásoknak már reklámjaik közzététele előtt kell rendelkezniük a bizonyítékokkal.

A GVH a bírság kiszabásakor a jogsértéssel érintett termékekből származó időszaki árbevételt vette alapul.

A GVH enyhítő körülményként értékelte, hogy a vállalkozás

 • együttműködési szándéka jeleként módosította kereskedelmi gyakorlatát,
 • 100%-os pénzvisszafizetési garanciát alkalmaz.

A GVH az eljárást megszüntette a Manna Kreatív Zrt.-vel szemben, valamint egyes kereskedelmi gyakorlatok vonatkozásában.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/97/2014.

Budapest, 2016. szeptember 16.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

További hírek

Legfrissebb események

Gyakori keresések

Használja ezt a gyorsnavigációt a gyakran keresett tartalmak elérésehez

Kartell-chat banner
FORUM_170x133_final.jpg
Nem marad köztetek
Gondolja végig
Ne dőljön be!
Versenyjogi Megfelelés
Videók