Társoldalak
Versenykultúra Központ
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

A Gazdasági Versenyhivatal 2016. március 1-én nyilvános konzultáció céljából közzétette a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetét és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításáról szóló tervezetét.

Az engedékenységi közlemény tervezetével egyidejűleg a GVH közzéteszi az engedékenységi közleménnyel kapcsolatos kérdések & válaszok elnevezésű dokumentumot, mely a „hub&spoke” kartellek kapcsán benyújtható engedékenységi kérelmekről tartalmaz részletes információkat. A kérdések & válaszok elnevezésű dokumentum az alábbi linken érhető el:ITT

További hírek

Ismét üdülési jog értékesítésével összefüggő tájékoztatások miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az PROHOLIDAY Kft. megtévesztette a fogyasztókat az üdülési jogok eladásával összefüggő ajánlatával. A GVH a jogsértésért a PROHOLIDAY Kft.-re 10.392.400 forint bírságot szabott ki. A GVH egyúttal elfogadta a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cofidis) vállalásait a PROHOLIDAY Kft. által értékesített üdülési jogok finanszírozásának módosításával, illetve az üdülési jog vásárlások finanszírozásának jövőbeni megszüntetésével kapcsolatban. Így a GVH a Cofidis-szel szemben jogsértést nem állapított meg, és bírságot sem szabott ki.

A GVH döntésében megállapította, hogy a PROHOLIDAY Kft.

 • 2012 januárjától valótlanul sugallta, hogy

o üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkozik,

o a továbbértékesítési szolgáltatásnak, illetve a másodlagos értékesítés eredményességének az a feltétele, hogy a fogyasztó megvásárolja a vállalkozás egy (újabb) termékét;

 • 2012 januárjától valótlan tájékoztatást adott

o a meglévő üdülési jogok értékesítésének eredményességéről a szóbeli megbeszélések alkalmával,

o az árról, a „beszámításról” és a kedvezményekről az információs füzetekben;

 • 2012 októberétől pedig hamis benyomást keltett az áruvásárlási hitellel kapcsolatban, azaz valótlanul állította, hogy a hitel hamar visszafizethető, mivel az üdülési jogok értékesítése meghatározott időn belül megvalósul.

Az üdülési jog (időben megosztott üdülőhasználati jog, timeshare) továbbértékesítésére vonatkozó ajánlatok olyan fogyasztóknak szóltak, akik már rendelkeztek üdülési joggal, és e jogukat értékesíteni szándékozták. Azonban a PROHOLIDAY Kft. a jogok továbbértékesítésére nem tett lépéseket – csak ezt a látszatot keltette.

A bírság kiszabásakor a GVH a jogsértéssel érintett szolgáltatás értékesítéséből származó bevételből indult ki. A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

 • a másodlagos értékesítés ígérete bizalmi jellegű,

 • a kereskedelmi gyakorlat több szempontból is jogsértőnek minősült, a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben elhúzódott,

 • a teljes kereskedelmi gyakorlat a jogsértő kommunikációra épült,

 • a jogsértés az üdülési jog többéves időtartamára tekintettel hosszú távon fejti ki hatását,

 • a jogsértéssel a PROHOLIDAY Kft jelentős előnyre tett szert.

A fentieken túl a GVH megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását.

A GVH a Cofidis vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy a vállalkozás

 • átlagosan, éves szinten 25%-ról 16%-ra csökkentse azon ügyfelei kamatterheit, akik a PROHOLIDAY Kft.-től Cofidis Áruhitelből vásároltak üdülési jogot;

 • ne kössön együttműködési szerződést olyan vállalkozásokkal a jövőben, amelyek üdülési jogok értékesítésével foglalkoznak.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a vállalások elfogadásával, e mellett a GVH az alábbi körülményeket értékelte:

 • a Cofidis már az eljárás versenytanácsi szakában, de még az előzetes álláspont kézhezvétele előtt nyújtotta be vállalásait;

 • a vállalt kamatcsökkentés részben kompenzálhatja a fogyasztókat;

 • az észlelt probléma ismétlődésének kockázata is megszűnik;

 • a kötelezettségvállalás túlmutat a konkrét ügyön, így útmutatásul szolgálhat a versenytársak számára;

 • a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének.

Egy kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el, hogy egy vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

A GVH tavaly is több versenyfelügyeleti eljárást indított az üdülési jogok továbbértékesítésével kapcsolatos üzleti gyakorlatok és szóbeli tájékoztatások vizsgálatára. A GVH ezzel kapcsolatban figyelemfelhívó tájékoztatást is közzétett, amely a honlapján itt olvasható. A GVH „Gondolja Végig Higgadtan” elnevezésű kampányának további tájékoztatói a Gondolja Végig Higgadtan menüpont alatt olvashatók.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/34/2015.

Budapest, 2016. május 13.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH engedélyezte az Aberdeen Infrastructure (Holdco) B.V. irányításszerzését az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. felett.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nyolc napon belül – indokolás nélküli, ún. egyszerűsített döntésben – engedélyezte a tranzakciót.

Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t az M6-os autópálya Érdi tető, valamint az M6-os és az M8-as dunaújvárosi kapcsolódása közötti szakaszának koncessziós szerződés alapján történő tervezésére, építésére, felújítására, karbantartására és üzemeltetésére hozták létre.

Az Aberdeen Infrastructure (Holdco) B.V. korábban is részvényese volt az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-nek, jelen tranzakcióval a részvények 20%-át fogja megszerezni a Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H.-tól, és jogosulttá válik az M6 Duna Zrt. vezető tisztségviselői többségének kinevezésére.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő, 2016. január 1-jével hatályba lépett törvénymódosítás eredményeképpen nyolc napon belül kell döntést hozni a két hónapnál rövidebb ügyintézési határidővel elbírálandó ügyekben (az ún. sommás eljárásokban), így a versenytörvény szerinti egyszerűsített fúziós eljárásokban is. A GVH egyszerűsített eljárásban dönt egy fúzió engedélyezéséről, ha a tranzakció nyilvánvalóan nem jár a verseny jelentős mértékű csökkenésével az érintett piacon.

A GVH hangsúlyozza, hogy a nyolc napon belüli döntéshozatalra csak akkor van lehetőség, ha az ügyfelek a fúziós kérelmet hiánytalanul nyújtják be. Az ún. sommás eljárásokról további információ itt olvasható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/34/2016.

Budapest, 2016. május 11.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Közbeszerzési kartell miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Finella Investment Kft. (a HTD Szaknévsor Kiadó Kft. jogutódja), a JRM Produkció Kft., a LIGA TV Kft. (LIGA TV), a „PUPU Produkció” Filmgyártó Kft. és a Nosztalgia-Design Kft. versenykorlátozó céllal hangolta össze magatartását a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által kiírt közbeszerzési eljárásokon. A jogsértésekért a vállalkozásokkal szemben összesen 81.970.500 forint bírságot szabott ki a GVH.

Az MTVA 2013. november 2-án hirdette meg, majd uniós eljárásrendben folytatta le a „Keretmegállapodás HD televíziós mobil közvetítőegység bérlésére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 24 havi időszakra, esetenként humán erőforrás biztosításával” és a „Keretmegállapodás SD televíziós mobil közvetítőegység bérlésére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 24 havi időszakra, esetenként humán erőforrás biztosításával” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásokat. A pályázatok alapvetően SD és HD technológiát alkalmazó mobil közvetítőkocsik bérlésére vonatkoztak. E közvetítőkocsikat különböző sport- és kulturális események (koncertek, színházi előadások), valamint egyéb események helyszíni közvetítésénél használják.

A GVH megállapította, hogy a LIGA TV kezdeményezte az egyeztetéseket az MTVA 2013. évi keret-megállapodásos pályázatán ajánlattevőként történő indulásra, annak konkrét formájára és tartalmára vonatkozóan, és a fenti vállalkozások annak érdekében hangolták össze magatartásukat (döntöttek a pályázaton való indulásról, készítették el és nyújtották be ajánlataikat, majd a hiánypótlásokat), hogy a LIGA TV mindannyiuk esetében alvállalkozóként vehessen részt az MTVA fenti pályázatain. Ennek célja volt a piaci versenytársak kizárása a második pályázati körből, amelyben már csak az első körben az első négy helyen végzett vállalkozás vehetett volna részt. Ezt úgy szándékoztak elérni, hogy a pályázat első körében az első négy helyen végeznek. Így a LIGA TV valódi piaci versenytárs nélkül nyerhette volna el a keret-megállapodás alapján megvalósuló feladatok elvégzését.

A GVH az előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatok alkalmával több, a jogsértéseket alátámasztó bizonyítékot foglalt le, köztük a versenykorlátozó magatartás közvetlen bizonyítékát, a LIGA TV ügyvezetőjének jegyzetét.

A GVH a kiszabott bírság alapösszegének megállapításához – releváns forgalomként – a tenderek kiírási/ajánlatkérési értékének háromszorosát vette figyelembe, majd értékelte a súlyosító és az enyhítő körülményeket.

A GVH a bírság nagyságának meghatározásánál – többek között – az alábbi körülményeket vette figyelembe:

 • a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, az ajánlati árakra vonatkozó egyeztetés a versenyjog egyik legsúlyosabb megsértésének minősül, nemcsak a kiíró érdekei, hanem a közbeszerzéssel megvalósítani kívánt társadalmi érdekek szempontjából is;

 • a keret-megállapodások végül nem valósultak meg, és ezáltal ténylegesen bekövetkezett piaci hatásuk sem volt.

A GVH figyelembe vette, hogy a LIGA TV aktív felbujtói és szervezői szerepet játszott a jogsértőnek minősített magatartások kialakításában és összehangolásában.

A GVH döntése értelmében súlyos versenykorlátozásnak minősül, ha egy kétfordulós közbeszerzési eljárás első (kvalifikációs) fordulójában egy piaci szereplő azzal a céllal vállal 25%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozói közreműködést a piacon korábban meg nem jelent, ugyanakkor hozzá személyükben is köthető vezetők ajánlattevő cégei számára, hogy a második (újranyitott ajánlattételi) fordulóból a többi piaci szereplőt kizárja.

A GVH az eljárást megszüntette a TVP Televíziós és videó műsorokat gyártó Kft.-vel szemben.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/11/2014.

Budapest, 2016. május 9.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Tulajdonosváltások a tejipari termékek piacán – Végrehajtási tilalom megsértése miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy Dr. Riad Naboulsi közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen a Wassim Sajt Kft., a Bábel Sajt Kft. és a Dráva Tej Kft. felett. A GVH ugyanakkor a kérelmezőre a három eljárásban összesen 14.000.000 forint bírságot szabott ki a végrehajtási tilalom megsértéséért.

A Naboulsi-csoportba tartozó vállalkozások, így a Kőröstej Kft. és a Caravanes Kft. nyerstej feldolgozásával és tejipari termékek előállításával és értékesítésével foglalkozik. A Wassim Sajt Kft., a Bábel Sajt Kft. és a Dráva Tej Kft. meghatározó tevékenysége szintén a tejtermékek előállítása és értékesítése. Mindhárom utóbbi vállalkozás (Wassim Sajt Kft., Bábel Sajt Kft., Dráva Tej Kft.) piaci részesedése a magyarországi forgalomból a nyerstej vásárlás, és az általuk előállított valamennyi tejtermékcsoport esetében kevesebb, mint 10%.

A GVH az összefonódások hatásainak értékelésekor megállapította, hogy azok nem járnak káros versenyhatással, tekintettel az alacsony piaci részesedésekre. Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte a tranzakciókat.

A GVH bírságot szabott ki a kérelmezőre, mert a versenytörvényben szabályozott végrehajtási tilalom ellenére, a GVH engedélye nélkül hajtotta végre az engedélyköteles összefonódásokat. A GVH megállapította ugyanis, hogy sérti a végrehajtási tilalmat, ha a vevő irányítási jogait megalapozó tulajdonosi részesedések bejegyzése a GVH engedélye előtt történik meg, illetve az is, ha a vevő alapítói határozatot fogad el ezen időpontnál korábban, azaz szavazati jogát ténylegesen gyakorolja.

A bírság összegének meghatározásakor a GVH többek között az alábbi enyhítő körülményeket értékelte:

 • a kérelmező ugyan a végrehajtást követően, de önként nyújtotta be kérelmeit, s így nem valószínűsíthető, hogy a kérelmezőt a tranzakciók eltitkolása motiválta volna;

 • összefonódások végrehajtásának nem voltak a versenyre káros piaci hatásai;

 • a kérelmező korábban nem követett el jogsértést;
 • a GVH a jelen kérelem benyújtását megelőzően nem állapított meg a végrehajtási tilalom megsértésére vonatkozó jogsértést.

 Az ügyek hivatali nyilvántartási számai:

 • Vj/10/2016. – Wassim Sajt Kft., Dr. Riad Naboulsi
 • Vj/14/2016. – Bábel Sajt Kft., Dr. Riad Naboulsi
 • Vj/13/2016. – Dráva Tej Kft., Dr. Riad Naboulsi

Budapest, 2016. május 2.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Magyar siker a Világbank és az ICN versenykultúra-fejlesztési versenyén

Ma adták át a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network, ICN) és a Világbank Csoport (World Bank Group, Világbank) által meghirdetett versenykultúra-fejlesztési verseny díjait. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ún. Honorable Mention díjat kapott a tavaly bevezetett, anonim kapcsolat-felvételi rendszeréért, a Kartell Chat-ért.

A Világbank és az ICN az elmúlt évben (2015-2016) is meghirdette versenyét, amellyel növelni szeretné a versenyhatóságok szerepének jelentőségét a versenykultúra-fejlesztésben. A versenyre négy témában összesen 43 pályázat érkezett.

A GVH a „Verseny-reformok ösztönzése az állampolgárok és a civil társadalom bevonásával” kategóriában kapta a megtisztelő díjat.

A GVH a tavalyi év végén kommunikációs kampányt indított az engedékenységi politika népszerűsítésére „Nem marad köztetek” szlogennel. A versenyhatóság a kampány részeként indította el újszerű kapcsolat-felvételi rendszerét a kartellekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából.

A Kartell Chat zárt, védett rendszere egy egyszerű, anonim regisztrációval biztosítja a titkos megállapodásokról információval rendelkezőknek, hogy

1. speciális tudásukat anonimitásuk megőrzése mellett – negatív következményektől vagy megtorlástól való félelem nélkül – oszthassák meg a GVH Felderítő Irodájának munkatársaival;

2. ha a vállalkozásuknál nincs vagy nem kielégítően működik az ún. megfelelőségi program, megoszthassanak észlelt információt a GVH-val;

3. feltehessenek a kartellekkel, az engedékenységi politikával és eljárással, valamint az informátori díjjal kapcsolatos bármilyen kérdést;

4. minden esetben a GVH ugyanazon kollégájához kerüljenek, ha további kérdéseik vetődnek fel.

A kapcsolat-felvételi rendszer működéséről további információ itt érhető el.

Az integrált kommunikációs kampány célja a figyelemfelhívás, a cselekvésre ösztönzés, valamint az alapvető ismeretek átadása volt, utóbbi érdekében a GVH önálló microsite-ot is elindított a http://kartell.gvh.hu/ címen.

A kampány a magyarországi kkv-k majdnem egyötödéhez, körülbelül 5700 céghez, illetve vezetőjéhez juthatott el a kutatási adatok szerint.

Budapest, 2016. április 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

További hírek

Legfrissebb események

Gyakori keresések

Használja ezt a gyorsnavigációt a gyakran keresett tartalmak elérésehez

Kartell-chat banner
FORUM_170x133_final.jpg
Nem marad köztetek
Gondolja végig
Ne dőljön be!
Versenyjogi Megfelelés
Videók