Társoldalak
Versenykultúra Központ
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
A GVH felméri a szálláshelyek tapasztalatait az online szállásközvetítők szerződéseinek változása kapcsán

A GVH az Európai Versenyhálózat Monitoring munkacsoportjának tagjaként a mai napon online kérdőívet küldött ki 758 szálláshely részére az online szállásközvetítői piac változásainak feltárása céljából.

A GVH a szállásközvetítői piac változásai és az online szállásközvetítők szerződéseiben (általános szerződési feltételeiben) megjelenő szűkített árparitás bevezetése hatásának figyelemmel kísérése céljából csatlakozott a 2016. elején az Európai Versenyhálózat keretében alakult Monitoring munkacsoporthoz. A munkacsoportban jelenleg kilenc európai uniós tagország működik együtt az Európai Bizottság koordinálásával.

A munkacsoport a piaci szereplők kérdőíves megkeresésével gyűjti össze a piaci információkat, melyet 2016 végén összegez. Az információgyűjtés keretében a GVH 2016. július 14-én e-mailben 758 magyarországi szálláshely számára küldte el a munkacsoporttal együtt kidolgozott, online szálláshelyfoglalással kapcsolatos elektronikus kérdőívet.

A kérdőív célja annak feltárása, hogy a szálláshelyek milyen változásokat tapasztaltak azóta, hogy a szállásközvetítők szerződései szerint a szálláshelynek már csak a saját weboldala tekintetében kell vállalnia, hogy nem jelenít meg azon kedvezőbb árakat, mint amit az adott szállásközvetítőnek felajánl. A változás következtében tehát más foglalási csatornákon (pl. e-mailen, telefonon, személyesen, más szállásközvetítőnek) a szálláshelyeknek lehetőségük van kedvezőbb árakon értékesíteni szobáikat.

A kérdőív a szálláshelyek számára küldött e-mailben szereplő linkre kattintva az EU Survey honlapján keresztül érhető el, de a kitöltött kérdőívek automatikusan a GVH-hoz érkeznek be. A GVH a beérkező válaszokat bizalmasan kezeli, az adatok kizárólag összesített, anonimizált módon kerülnek felhasználásra a monitoring folyamat során keletkezett jelentésekben. A GVH 2016. augusztus 26-ig várja a szálláshelyek válaszait

További hírek

Árrögzítés, piacfelosztás és információcsere miatt bírságolt a GVH a hulladékgazdálkodási piacon – Lezajlott az első sikeres egyezségi eljárás

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Alcufer), a FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt. (Fe-Group) és a JÁSZ-PLASZTIK Kft. (Jász-Plasztik) versenykorlátozó célú egyeztetéseket folytatott az árakról (a felvásárlási árak rögzítéséről) a földrajzi területekről (az érintett piac felosztásáról), és a stratégiai adatokról (azok egymás közötti megosztásáról) 2013. június 26. és 2014. március 27. között. A jogsértésért a vállalkozásokkal szemben összesen 112 millió 520 ezer Ft bírságot szabott ki a GVH.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy az Alcufer, a Fe-Group és a Jász-Plasztik egyeztetéseket folytatott egy ólomakkumulátor-hulladék gyűjtését érintő konzorcium létrehozásáról. A megállapodás a jászberényi kohó üzembe helyezését követően valósult volna meg.

 1. A három eljárás alá vont konzorciumi szerződésbe foglalta megbeszéléseik részleteit, így a szerződés szerint a három vállalkozás megállapodott a magyarországi ólomakkumulátor-hulladék gyűjtése piacának felosztásáról; az Alcufer és a Fe-Group vállalta, hogy az általuk gyűjtött ólomakkumulátor-hulladékot teljes egészében, de legalábbis nagyrészt az ólomakkumulátor-kohót építő Jász-Plasztiknak értékesíti.

 2. Az egyeztetések értelmében a Jász-Plasztik kedvező átvételi árat garantált az Alcufer és a Fe-Group számára (a szállítási költségből származó megtakarítás egy részének átengedésével), míg más ólomakkumulátor-hulladékot gyűjtőknek alacsonyabb átvételi árat kínált volna.

 3. A vállalkozások elhatározták, hogy üzleti titoknak minősülő, egyedi mennyiségi, árazási és szállítási költségre vonatkozó adatokat cserélnek egymással a konzorciumi szerződésben foglaltak teljesítése, illetve annak ellenőrzése érdekében.

Az egységes, átfogó terv létét hiteles irati és személyi bizonyítékok logikai láncolata támasztja alá. A konzorciumi szerződés hatálybalépését a felek többször is elhalasztották, végül a konzorciumi szerződést nem írták alá, és a megállapodásban foglaltakat valójában nem alkalmazták. E tényezők azonban nem befolyásolják sem a szerződés létrejöttét, sem a jogsértés megállapíthatóságát.

A GVH a kiszabott bírság alapösszegének megállapításához – releváns forgalomként – az Alcufer, a Fe-Group és a Jász-Plasztik esetében a jogsértés idején elért, időarányosított, az ólomakkumulátorokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységből származó nettó árbevételt vette figyelembe. E forgalomba beleszámít az ólomakkumulátor-hulladék értékesítéséből elért magyarországi és külföldi árbevétel, valamint a begyűjtői díjakból származó bevétel is.

A GVH a bírság nagyságának meghatározásánál – többek között – az alábbi körülményeket vette figyelembe:

 • az árkartell és a piacfelosztás a legsúlyosabb versenyjogsértésnek minősül,

 • a vállalkozások a legnagyobb piaci szereplői az ólomakkumulátor-hulladékgazdálkodás magyarországi piacának,

 • a megállapodás végül nem valósult meg, így annak ténylegesen bekövetkezett piaci hatása nem volt.

Ez volt az első alkalom, hogy a GVH nyilatkozattételre hívta a vállalkozásokat, és megkérdezte tőlük, hogy részt kívánnak-e venni egyezségi kísérletben az eljárás gyors és eredményes befejezése érdekében.

Ez után az ügyben a Fe-Group egyezségi nyilatkozatot nyújtott be, amelyben egyebek mellett önkéntesen elismerte a jogsértés elkövetését, így a GVH a vele szemben alkalmazott bírságot 10%-kal csökkentette.

Az egyezségi eljárás lényege, hogy a versenyhatóság 10%-kal csökkenti a bírság összegét, ha az eljárás alá vont vállalkozás elismeri az elé tárt bizonyítékok alapján az általa elkövetett jogsértést, továbbá lemond részletesebb irat-betekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás tartására irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, hozzájárulva az eljárások gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárásához. Az egyezségi eljárás nemcsak a hatóság, hanem a vállalkozások számára is jelentős költség-megtakarítást eredményezhet. Ezen túl a 10%-os bírságcsökkentési kedvezmény növelhető is, ha az eljárás alá vont vállalkozás egyúttal részt vesz az engedékenységi programban is, amellyel akár 50%-os bírságcsökkentést is elérhet. Az egyezségről további részletek itt, a GVH-val való egyéb együttműködési lehetőségekről információk itt olvashatók.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/2/2015.

Budapest, 2016. július 27.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kötelezettségvállalással zárult az E.ON és az AEGON ügye

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. vállalásait az Otthonangyal Csoportos Biztosítás kommunikációjával kapcsolatban. A GVH jogsértést nem állapított meg az ügyben, és bírságot sem szabott ki.

A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozások érzékelhető (észlelhető és érthető) módon hívták-e fel a fogyasztók figyelmét a szolgáltatás kettőségére, így

1. a vészelhárítási szolgáltatásra (ezen szolgáltatási elem keretében a biztosítás villanyszerelés, vízvezeték-szerelés, gázvezeték-szerelés és dugulás-elhárítás esetén nyújt segítséget – biztosítási időszakonként – legfeljebb három alkalommal, és legfeljebb 32.000 forint értékig, de csak vészhelyzetben – azaz nem minden háztartási meghibásodás esetén fedezi a költségeket évente 32.000 forintig háromszor, hanem további, szűkítő feltételek vannak); valamint

2.      a segítségnyújtási szolgáltatásra (a szolgáltatás e része információ-átadásra és szakiparos-ajánlásra vonatkozik).

A GVH a vállalkozások vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy a társaságok

 • tegyenek közzé honlapjukon a vészelhárítási helyzetek és azoknak nem minősülő egyéb, gyakran előforduló eseteiről egy legalább 3-3 példát tartalmazó listát.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a vállalások elfogadásával, e mellett a GVH az alábbi körülményeket értékelte:

 • a vállalkozások már a kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételét megelőzően felhagytak a vizsgált kommunikációs gyakorlattal, így valószínűsíthetően a jövőben csökken az észlelt probléma ismétlődésének kockázata is;

 • a kötelezettségvállalás túlmutat a konkrét ügyön, így útmutatásul szolgálhat a versenytársak számára is kommunikációs tevékenységük alakításakor;

 • a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének;

 • sem a GVH, sem más hatóság nem állapított meg a versenyfelügyeleti eljárás szempontjából releváns jogsértést a két vállalkozással szemben a döntés meghozatalát megelőző öt évben.

Egy kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el, hogy a vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/76/2015.

Budapest, 2016. július 19.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail:

http://www.gvh.hu


További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megszüntette a Magyar RTL Televízió Zrt. (M-RTL) magatartását vizsgáló eljárását

A GVH 2014 végén piaci jelzés és nyilvános információk alapján észlelte, hogy az országos televíziós reklámpiac meghatározó szereplőjének számító M-RTL 2015-től csomagban, ún. közös csatorna-átlagáron (SAP+) értékesíti a hirdetőknek az RTL Klub és az RTL3 (Cool, Film+, RTL II) csatornákat, mindemellett részesedésvállalások elfogadásához köti a kedvezőbb hirdetői pozíciót, ami alkalmas lehet arra, hogy erőfölényes helyzetével visszaélve torzítsa a versenyt az országos televíziós reklámpiacon.

Részben hasonló aggályok fogalmazódtak meg korábban, a Magyar RTL Televízió Zrt. és az IKO Televisions Kft. összefonódása tárgyában lefolytatott Vj/66/2011. számú eljárásban, ezért a GVH 2011. december 19-én kelt határozatában – az érintett csatornák reklámidejének elkülönült értékesítésére vonatkozó – kötelezettségvállalás mellett engedélyezte az M-RTL irányításszerzését az IKO Televisions Kft. felett. A GVH döntése szerint a vállalás kétéves, 2013 végéig tartó időtartama kellő időt biztosít a piaci szereplőknek arra, hogy megfelelően felkészüljenek az M-RTL-csoport portfolió-bővüléséből eredő változásokra, például egyes csatornák értékesítési együttműködése által. A kétéves időtáv a GVH álláspontja szerint arra is lehetőséget teremt, hogy egyes csatornák hirdetési szempontból megerősödjenek, még hatásosabb versenykényszert eredményezve ez által a fenti összefonódással létrejövő vállalkozáscsoportnak.

A 2014-es üzleti év lezárását követően és a folyamatban lévő szerződéses tárgyalások várható lezárása után a GVH által is nyomon követhetővé válhattak az RTL magatartásának lehetséges hatásai. A GVH 2015. június 15-én indította meg az eljárást Vj/49/2015. szám alatt, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

Időközben átrendeződött a piac elsősorban az atmedia Kft. csatorna portfóliójának 2016-ra megvalósult jelentős bővülése miatt. Ilyen körülmények között a feltételezett erőfölényes helyzet nem volt megállapítható, ezért a GVH megszüntette a Vj/49/2015. számú eljárást 2016. június 20-án hozott végzésével.

A GVH az ügyben korábban kiadott sajtóközleménye elérhető itt.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/49/2015.

Budapest, 2016. július 15.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megtévesztette az üdülési joggal rendelkezőket az SWF HOLDER Kft.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az SWF HOLDER Kft. megtévesztette a fogyasztókat az üdülési jogok eladásával összefüggő ajánlatával. A GVH a jogsértésért 10.094.000 forint bírságot szabott ki a vállalkozásra.

Az SWF HOLDER Kft. 2014 májusától személyes, szóbeli egyeztetések keretében, és egyéb hirdetésekben, szórólapokon, weboldalakon népszerűsítette üdülési jogokkal kapcsolatos ajánlatait.

A GVH döntésében megállapította, hogy a vállalkozás

 • valótlanul állította, hogy üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkozik, mert a célja valójában új, hajdúszoboszlói üdülési hetek értékesítése volt;

 • megtévesztő tájékoztatást adott a továbbértékesítési lehetőségről, elhallgatva e másodlagos értékesítés eredményességének feltételét, hogy a fogyasztónak újabb hajdúszoboszlói üdülési jogot kell vásárolnia;

 • hamis állításokat közölt a „beszámítás” lehetőségéről, mert nem számította be a meglévő üdülési jog értékét;

 • tisztességtelenül befolyásolta a fogyasztókat azzal, hogy a meglévő üdülési jogok értékesíthetősége érdekében újonnan vásárolt üdülési jogot gyorsan és könnyen értékesíthetőnek minősítette (külföldi fogyasztók számára).

Az üdülési jog (időben megosztott üdülőhasználati jog, timeshare) továbbértékesítésére vonatkozó ajánlatok olyan fogyasztóknak szóltak, akik már rendelkeztek üdülési joggal, és e jogukat értékesíteni szándékozták. Azonban a SWF HOLDER Kft. nem tett lépéseket a jogok továbbértékesítésére – csak ezt a látszatot keltette.

A bírság kiszabásakor a GVH a jogsértéssel érintett szolgáltatás értékesítéséből származó bevételből indult ki. A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

 • a másodlagos értékesítés ígérete bizalmi jellegű,

 • a kereskedelmi gyakorlat több szempontból is jogsértőnek minősült, a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben elhúzódott,

 • a teljes kereskedelmi gyakorlat a jogsértő kommunikációra épült,

 • a megcélzott fogyasztói kör jelentős része idősebb személyekből áll, akik minél hamarabb és nagyobb áldozatot is vállalva szeretnék meglévő üdülési jogukat eladni, így kifejezetten nyitottak és érzékenyek az ilyen üzenetekre,

 • a jogsértés az üdülési jog többéves időtartamára tekintettel hosszú távon fejti ki hatását,

 • a jogsértéssel jelentős előnyre tett szert az SWF HOLDER Kft.

A GVH az elmúlt években több versenyfelügyeleti eljárást indított az üdülési jogok továbbértékesítésével kapcsolatos üzleti gyakorlatok és szóbeli tájékoztatások vizsgálatára. A GVH ezzel kapcsolatban figyelemfelhívó tájékoztatást is közzétett, amely itt olvasható. A GVH „Gondolja Végig Higgadtan” elnevezésű kampányának további tájékoztatói a Gondolja Végig Higgadtan menüpont alatt olvashatók.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/26/2015.

Budapest, 2016. július 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Jelentősen csökkennek a reptéri behajtás és parkolás díjai – Kötelezettségvállalással zárult a Budapest Airport ügye

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. (Budapest Airport Zrt.) vállalásait a repülőtérre történő behajtás és a helyszíni parkolás díjainak csökkentésére, valamint a Bónuszkártya kedvezményeinek módosítására. A csökkentett díjak és kedvezmények 2019. december 31-ig lesznek elérhetők, ezzel is biztosítva a jelenlegi hatékony verseny fennmaradását a hosszú távú parkolás piacán. A GVH jogsértést nem állapított meg az ügyben, és bírságot sem szabott ki.

A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozás által meghatározott és alkalmazott behajtási és várakozási díjak, illetve feltételek alkalmasak-e a parkolási, és az ahhoz kapcsolódó transzferszolgáltatást nyújtó vállalkozások kizárására az érintett piacról a repülőtér környezetében.

A GVH a Budapest Airport Zrt. vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy a vállalkozás

 • csökkentse az egy napon belül harmadik alkalommal, valamint az aznapi további behajtásokat követően az első öt percre felszámolt díjat Terminál és Prémium parkolóiban: a Terminál parkoló esetében 300, a Prémium parkoló esetében 400 forintra;

 • részesítse kedvezményben a Bónuszkártyával rendelkezőket, ami a vállalás értelmében a Terminál parkoló használatakor 15%-os, a Prémium parkolónál 20%-os mértékű kedvezményt jelent majd, így a Terminál parkoló Bónuszkártyával 50.000 forint befizetésével 60.000 forint, a Prémium parkoló Bónuszkártyával pedig 25.000 forint befizetésével 28.750 forint áll a felhasználó rendelkezésére;

 • növelje 325.000 forintra a Bónuszkártyára feltölthető összeg felső határát;
 • tegye lehetővé, hogy az érkezési szinten található buszparkoló 15 km-es körzetében ténylegesen parkolót üzemeltető vállalkozások parkolóhelyet béreljenek, alkalmanként 2 órás időkorláttal, korlátlan számú napi behajtási lehetőséggel. A havidíj férőhelyenként, három parkolókártya igénylésével a Prémium parkoló esetében 150.000 forint +ÁFA, a Terminál parkoló esetében 225.000 forint +ÁFA, kombinált használatnál pedig 300.000 forint +ÁFA lesz.

Az így csökkentett díjak és kedvezmények 2019. december 31-ig változatlan formában válnak elérhetővé.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a vállalások elfogadásával, mert

 • a hatékony verseny fennmaradásához szükséges szintre csökkenhetnek a hosszú távú parkolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, a 2013. december 10-i díjemelésből adódott többletköltségei;

 • nehezen becsülhető további jogalkalmazási költségekkel és időbeli késedelemmel járna a feltételezett jogsértés megállapítása;

 • a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének.

Egy kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el, hogy a vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/43/2014.

Budapest, 2016. június 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

További hírek

Legfrissebb események

Gyakori keresések

Használja ezt a gyorsnavigációt a gyakran keresett tartalmak elérésehez

Kartell-chat banner
FORUM_170x133_final.jpg
Nem marad köztetek
Gondolja végig
Ne dőljön be!
Versenyjogi Megfelelés
Videók