Társoldalak
Versenykultúra Központ
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
Kötelezettségvállalással zárult a GVH első, véleményvezérrel kapcsolatos ügye

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a GoldenEye Kreatív Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. (Telekom) vállalását, amellyel módosult mind az érintett véleményvezér kommunikációs gyakorlata, mind a véleményvezérekkel kialakítandó marketing együttműködésre vonatkozó szerződéskötési gyakorlat. E mellett a vállalás magában foglal oktatási célú kommunikációs tevékenységeket is. A GVH jogsértést nem állapított meg az ügyben, így bírságot sem szabott ki. A GVH szándéka szerint a kötelezettségvállalás egyúttal alkalmas a célzott fogyasztói kör mellett a hirdetők, az üzleti partnerek és más véleményvezérek, azaz, influencer-ek elérésére és iránymutatás nyújtására is.

A GVH azt vizsgálta, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősültek-e a Kasza Tibor hivatalos Facebook oldalán 2016. augusztus 1-jétől megjelenő, a Telekom termékeit, szolgáltatásait, illetve összességében a márkát népszerűsítő tartalmak és bejegyzések, hiszen a Telekom ezekért ellenszolgáltatást nyújtott, ami azonban az egyes posztok láttán valószínűsíthetően nem volt egyértelmű a fogyasztók számára.

A GVH általánosságban megállapította a közösségi médiában véleményvezéren keresztül történő reklámozással összefüggésben, hogy

 • a fogyasztók széles körben követnek a közösségi médiában népszerű, ismert személyeket, véleményvezéreket, bloggereket, vloggereket, youtuber-eket stb. szórakozási és tájékozódási célból;

 • a piaci szereplők, hirdetők körében egyre népszerűbbek e véleményvezérek, influencer-ek közreműködésével folytatott kereskedelmi gyakorlatok, azok megrendelése, támogatása;

 • nem minősül független véleménynek vagy semleges tartalomnak az olyan poszt, amelynek közzétételében gazdaságilag is közvetlenül érdekelt a közzétevő, legyen ez az érdekeltség egy kifizetett összeg, keretszerződés, ajándékba adott termék vagy szolgáltatás, osztalék, jutalék, egyéb bevétel stb.;

 • a közösségi médiában megjelenő, különböző stílusú, formájú és tartalmú posztok között sok esetben úgy jelennek meg fizetett vagy egyéb módon támogatott, nem független tartalmak, hogy egyáltalán nincs utalás arra vagy nem egyértelmű, hogy reklámról van szó.

A GVH úgy ítélte meg, hogy számos versenyfelügyeleti eljárás lenne indítható különböző piacokon, azonban ezen eljárásoknál hatékonyabban védhető a közérdek egy, a különböző piaci szereplőknek iránymutatást nyújtó kötelezettségvállalással – legalábbis rövid távon. A GVH figyelembe vette a nemzetközi ajánlásokat, iránymutatásokat is, azonban úgy találta – a nyelvi és fogyasztói szokásoknál jelentkező különbségekre is figyelemmel –, hogy a jelen ügyben elfogadott kötelezettségvállalás ténye eredményes és hatékony jelzés lehet a piaci szereplőknek.

A vállalkozásoknak értelemszerűen követniük kell a használt platform hirdetési és egyéb szabályzatait, előírásait is, amelyek – a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint – nem ellentétesek a GVH által megfogalmazott elvárásokkal, azonban e szabályzatok nem pusztán a fogyasztók, hanem az adott platform racionális gazdasági érdekeit is szolgálják.

A jelen ügyben vizsgált posztokat a GVH ugyan nem minősítette (éppen a kötelezettségvállalásokra figyelemmel), de akkor tekinthető jogszerűnek egy magánszemély (legyen az közszereplő, véleményvezér, kiskorú youtuber, blogger, vlogger) közösségi oldalán írt posztjainak sorában megjelenő fizetett (azaz, ellentételezett) tartalom, ha abban

 • egyszerűen, egyértelműen, közérthetően, továbbá

 • jól észlelhetően, hangsúlyosan, a fogyasztók számára szembetűnően és szükségszerűen érzékelhetően jelenik meg, hogy az nem egy független, semleges vélemény vagy ajánlás, hanem ellenszolgáltatás vagy egyéb közvetlen gazdasági érdek (is) áll mögötte,

o   ide értve azokat az eseteket is, amikor az oldal fenntartója, a magánszemély kedvezményt, ajándékot vagy szolgáltatást kap a posztért, az ajánlásért cserébe, valamint azt is,

o   ha valaki saját vállalkozását vagy vállalkozásának termékét reklámozza (de ez a kapcsolat nem derül ki a kereskedelmi gyakorlatból, illetve nem is köztudott).

Lényeges továbbá, hogy a közösségi médiában a véleményvezérek és más, jelentős követői bázissal rendelkező magánszemélyek bejegyzésein keresztül megvalósuló reklámozás egyértelmű jelölésének elmaradásáért nemcsak az adott oldal „szerkesztője” tartozhat felelősséggel, hanem a reklámozó és akár a bejegyzés közzétételében, kialakításában közreműködő közvetítő vállalkozás is.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/110/2016.

A GVH a jelen ügy kapcsán közzétette a #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című útmutatóját, amely a honlapján itt érhető el.

Budapest, 2017. november 20.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Jogsértő Black Friday reklám miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az Extreme Digital Zrt. (Extreme Digital) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott 2015-ös Black Friday kampányában. A jogsértésért 20 millió forint bírságot szabott ki a GVH.

A GVH az Extreme Digital 2015. november 20. napjára (Black Firday) hirdetett akciójának népszerűsítését vizsgálta. Az Extreme Digital kommunikációs kampányában azt ígérte a fogyasztóknak – például a „Több száz termék vár rád csak egy napon át akár 70% kedvezménnyel!” – szlogennel, hogy az akcióban nagymértékű kedvezménnyel érhetők el termékei.

A fenti promócióval kapcsolatos reklámok, tájékoztatások televízióban, illetve tv-interjúban, rádióban, újsághirdetésben, hírlevélben, blogposztokon, bannereken, PR cikkekben jelentek meg.

E reklámok értékelésekor a GVH kiemelt figyelemmel volt a kampány

 • célzott jellegére (nagy nézettségű televíziós csatornák, nagy hallgatottságú rádiók, nagy látogatottságú honlapok, illetve hírportálokon, ár-összehasonlító weboldalakon látható bannerek),

 • tárgyára (rendkívül kedvezményes vásárlási lehetőség), valamint

  • időszakára (a világszerte ismert Black Friday akciós nap),

  hiszen mindezekkel hatékonyan lehetett felkelteni a fogyasztók figyelmét, és így lehetővé vált a forgalom jelentős növelése.

  A GVH megállapította, hogy az Extreme Digital tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert

  • reklámjaiban megjelölt kedvezmény kizárólag olyan termékeknél volt elérhető, amelyek sem átlagáruk, sem pedig a jellegük alapján nem tekinthetők tipikus termékeknek,

  • a kínált termékek mindössze kevesebb, mint 1%-a volt elérhető a reklámjaiban megjelölt „akár 70%-os kedvezménnyel”, illetve jóval kevesebb, mint 10%-a „akár féláron”.

  A GVH gyakorlata értelmében az „akár állítások” megtévesztők, ha a promócióban elérhető termékek nem tekinthetők a vállalkozás által forgalmazott vagy a reklámban megjelölt termékkört illetően tipikus termékeknek, és az „akár állítással” érintett termékkör reálisan nem elérhető, azaz nem éri el a termékkínálat 10%-át.

  A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott.

  A GVH súlyosító körülményként értékelte, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlat

  • a fogyasztók széles körét érte el;

  • erőteljes üzenetet közvetített, tekintettel az üzenet egyszerűségére, egyértelműségére, hangsúlyosságára és fogyasztói árra vonatkozó jellegére;

  • eredményeként az Extreme Digital megrendeléseinek száma – és így bevétele is – jelentősen nőtt.

  A GVH enyhítő körülményként értékelte, hogy a vállalkozás a jogsértés elkövetésekor kis- és középvállalkozásnak minősült.

  Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/65/2016.

  Budapest, 2017. november 16.

  Gazdasági Versenyhivatal

  Információ a sajtó részére:
  dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
  cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  tel.: (+36-1) 472-8902
  fax: (+36-1) 472-8898
  mobil: +3630 618-6618
  e-mail: basa.andrea@gvh.hu
  sajto@gvh.hu
  http://www.gvh.hu

  További információk:
  GVH Ügyfélszolgálata
  tel: (+36-1) 472-8851
  e-mail:
  http://www.gvh.hu

   

  Nyomtatható verzió PDF formátumban

  Új tagot nevezett ki a GVH Versenytanácsába a köztársasági elnök

  Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2017. december 1-jei hatállyal nevezte ki dr. Grimm Krisztinát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának tagjává. Kinevezése – a Versenytanács többi tagjához hasonlóan – hat évre szól.

  A Versenytanács törvényben meghatározott feladatokat lát el: meghozza a versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntéseket, és elbírálja a vizsgálók – versenyfelügyeleti eljárás során hozott – végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke – aki egyben a GVH egyik elnökhelyettese is – szervezi és irányítja, az egyes ügyeket az elnök által kijelölt három- vagy öttagú versenytanács bírálja el. A Versenytanács tagjai – versenyfelügyeleti feladataik mellett – közreműködnek a GVH versenypártolási és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.

  A Versenytanács elnöke és tagjai döntéshozataluk folyamatában függetlenek, azaz, a jogszabályok alapján, ám meggyőződésüknek megfelelően döntenek, és döntéseikkel összefüggésben nem befolyásolhatók, illetve nem utasíthatók. A testület döntéseivel szemben bírói felülvizsgálat kérhető.

  Grimm Krisztina 2000-ben végzett jogászként az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, majd LL.M. fokozatot szerzett Münchenben az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos szabályozás területén.

  Pályafutását 2000-ben vizsgálóként kezdte a GVH-ban, és főként a szolgáltatási szektorral kapcsolatos fogyasztóvédelmi és antitröszt ügyekkel foglalkozott. 2004-ben a GVH Fogyasztóvédelmi Irodájához csatlakozott, és vezető vizsgálóként a pénzügyi szektorért volt felelős. 2012-től a Fogyasztóvédelmi Iroda vezetője.

  Rendszeresen tart fogyasztóvédelmi tárgyú előadásokat konferenciákon, workshopokon, szemináriumokon, ezen kívül számos cikk szerzője. Részt vesz a GVH nemzetközi tevékenységében, így az európai uniós fogyasztóvédelmi hatóságok közötti együttműködésben is. 2017-től az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottsága Elnökségének tagja. Angolul és németül beszél.

  Budapest, 2017. november 15.

  Gazdasági Versenyhivatal

  Információ a sajtó részére:
  dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
  cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  tel.: (+36-1) 472-8902
  fax: (+36-1) 472-8898
  mobil: +3630 618-6618
  e-mail: basa.andrea@gvh.hu
  sajto@gvh.hu
  http://www.gvh.hu

  További információk:
  GVH Ügyfélszolgálata
  tel: (+36-1) 472-8851
  e-mail:
  http://www.gvh.hu

   

  Nyomtatható verzió PDF formátumban

  Az oroszlányi kábelhálózat felvásárlásának vizsgálatára veti be a GVH az új eszközét

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) először indított versenyfelügyeleti eljárást az 5 milliárd forintos összefonódás-vizsgálati küszöbértéket elérő, be nem jelentett összefonódás vizsgálatára a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel szemben.

  A versenytörvény szerint azok az összefonódások bejelentés-kötelesek, amelyekben a részes felek együttes árbevétele meghaladja a 15 milliárd forintot és legalább kettőé az 1 milliárd forintot. Emellett a 2017. január 15-től bevezetett szabályok alapján külön versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálhatók azok a kisebb fúziók is, amelyeknél a részes felek együttes árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot és az érintett piacon a verseny jelentős mértékű csökkenésének esélye nem zárható ki. Az ilyen tranzakciókat a GVH a végrehajtást követő hat hónapon belül vizsgálhatja. A GVH még nem indított ilyen eljárást hivatalból az új szabályok hatályba lépése óta.

  A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2017 augusztusában húsz településen vette át a Greencom Kft. hírközlési rendszerét és a kapcsolódó előfizetői- és szerződésállományt összefonódásnak minősülő tranzakció keretében. Ezen összefonódás vizsgálatára a GVH Vj/49/2017. számon azért indított versenyfelügyeleti eljárást, mert az összefonódás elérte az 5 milliárd forintos összefonódás-vizsgálati küszöbértéket, és egy település esetében (Oroszlány) felvetődött a verseny jelentős mértékű csökkenésének lehetősége. A GVH egy magánszemély panasza alapján mérlegelte az eljárás indításának szükségességét.

  A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az összefonódás beavatkozást igénylő káros versenyhatásokkal jár, továbbá ilyen esetekben a tranzakció bejelentés nélküli végrehajtása nem minősül a végrehajtási tilalom megsértésének. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a versenyhatások megállapítására és értékelésére irányul. A törvény szerint az eljárás lefolytatására biztosított időtartam négy hónap.

  Az ügy hivatali száma: Vj/49/2017.

  Budapest, 2017. november 8.

  Gazdasági Versenyhivatal

  Információ a sajtó részére:
  dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
  cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  tel.: (+36-1) 472-8902
  fax: (+36-1) 472-8898
  mobil: +3630 618-6618
  e-mail: basa.andrea@gvh.hu
  sajto@gvh.hu
  http://www.gvh.hu

  További információk:
  GVH Ügyfélszolgálata
  tel: (+36-1) 472-8851
  e-mail:
  http://www.gvh.hu

   

  Nyomtatható verzió PDF formátumban

  Kötelezettségvállalással zárult a TEVA ügye

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a TEVA Gyógyszergyár Zrt. vállalását, amely egy jövőbeni speciális megfelelőségi programot, valamint egy oktatási célú kommunikációs kampányt foglal magában. A GVH jogsértést nem állapított meg az ügyben, így bírságot sem szabott ki.

  A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozás megfelelő tájékoztatásokat tett-e közzé Eurovit Multilong elnevezésű termékéről 2014. szeptember 1-jétől megvalósuló kereskedelmi gyakorlatában, amelyben azt ígérte, hogy a multivitamin fokozatosan, akár 5 órán keresztül adagolja a 13 féle vitamint, és ásványi anyagot, ez által a hagyományos multivitamin készítményeknél tartósabb és egyenletesebb vitaminellátást biztosít.

  A társaság ugyan nem értett egyet a GVH álláspontjával, ám komplex, több elemből álló kötelezettségvállalást nyújtott be.

  A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a vállalások elfogadásával.

  A GVH a vállalkozás számára kötelezettségként írta elő, hogy vállalásai alapján

  • dolgozzon ki és működtessen egy ún. Összüzenet Ellenőrzési Módszert, amelynek lényege, hogy megelőzze a vitás megítélésű, esetlegesen aggályos értelmezésű, potenciálisan megtévesztő ún. implicit üzeneteket hordozó reklámok közzétételét;

  • indítson egy oktatási célú (edukációs) kampányt televíziós reklámmal és patikai szórólappal, amely a hagyományos és az ún. retard, azaz a hosszabb idő alatt és fokozatosan felszabaduló multivitaminok közötti különbséget mutatja be a fogyasztóknak, kiemelve a retard jellemző semleges voltát.

  A kötelezettségvállalás elfogadása mellett szóló körülményként értékelte a GVH, hogy

  • a TEVA vállalása iránymutató nem csak az adott piac, hanem más piacok, illetve általában minden, a különböző kereskedelmi gyakorlatok megfelelése mellett elkötelezett vállalkozás számára, hiszen nem ismert, hogy bármely más piaci szereplő olyan versenyjogi, illetve fogyasztóvédelmi megfelelési eljárást vagy programot alkalmazna, amelyben kiemelt szerepe lenne az összüzenet, illetve az ún. implicit üzenet ellenőrzésének;

  • a TEVA a kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételét megelőzően felhagyott a vizsgált kereskedelmi gyakorlattal, amelynek ismétlődése nem is valószínűsíthető, tekintettel a vállalás jellegére;

  • a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének.

  Egy kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el, hogy a vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

  Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/101/2015.

  Budapest, 2017. november 6.

  Gazdasági Versenyhivatal

  Információ a sajtó részére:
  dr. Basa Andrea
  sajtószóvivő
  cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  tel.: (+36-1) 472-8902
  fax: (+36-1) 472-8898
  mobil: +3630 618-6618
  e-mail: basa.andrea@gvh.hu
  sajto@gvh.hu
  http://www.gvh.hu

  További információk:
  GVH Ügyfélszolgálata
  tel: (+36-1) 472-8851
  e-mail:
  http://www.gvh.hu

   

  Nyomtatható verzió PDF formátumban

  További hírek

  Legfrissebb események