Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/17/2018.
Iktatószám: VJ/17-110/2018.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6.), valamint helyettesítési meghatalmazottként a H. M. A. Ügyvédi Iroda és dr. H M. K. által képviselt Booking.com B.V. (Hollandia, 1017 CE Amszterdam, Herengracht 597.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban– zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a com B.V. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított a magyarországi felhasználóival szemben, azáltal, hogy

  1. 2017. augusztus 1-jétől megtéveszti a fogyasztókat, amikor a televízió-reklámjaiban, Google Ads hirdetéseiben, a www.booking.com weboldalon, a Booking alkalmazásban, továbbá stratégiai partnerei által üzemeltetett oldalakon a szolgáltatásán keresztül foglalható szálláshelyekkel kapcsolatban azok „ingyenes lemondhatóságát” állítja,
  2. 2015. június 1-jétől agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytat azzal, hogy a www.booking.com weboldalán és a Booking alkalmazásban elérhető szálláshely ajánlatokkal összefüggésben sürgető jellegű, pszcihés nyomásgyakorlásra alkalmas tájékoztatásokat tesz közzé,
  3. az állítás megjelenítésétől[1] január 2-ig megsértette a szakmai gondosság követelményét az „Ezen a szálláson SZÉP kártyával is foglalhat és fizethet” állítás nem egységes megjelenítésével.

II. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a fenti jogsértésért 2.500.000.000 Ft (azaz kétmilliárd-ötszázmillió forint) bírságot szab ki a Booking.com B.V.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal (HU88) 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács az I.1. és az I.2. pontokban meghatározott jogsértő kereskedelmi gyakorlattól 2021. január 1-jétől eltiltja a Booking.com B.V.-t, és kötelezi, hogy 2021. március 31-ig részletesen, hitelesen dokumentálva, írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy

  • az „ingyenesen lemondható” állítást nem alkalmazza, ha a szállás áráért a foglalás során a fogyasztó magasabb árat köteles fizetni ugyanazért szállásért, mint ingyenes lemondás nélkül vagy pedig az ingyenes lemondás korlátokba ütközik (illetve ilyen esetben az ingyenes lemondás korlátozott voltának egyértelműen ki kell tűnnie a kereskedelmi kommunikációból),
  • valamennyi kereskedelmi gyakorlatában a fogyasztók pszichés nyomásgyakorlását célzó, a jelen határozatban ismertetett sürgető üzeneteket (pl.: hiányállításokat) nem jeleníti meg a teljes foglalási folyamat valamennyi lépésénél, hanem csak az adott, kiválasztott szállás és a konkrét kiválasztott időpont vonatkozásában kerül erre sor, kizárólag a szállásra vonatkozó valós elérhetőségi információ (rendelkezésre álló szállások, szobák számának) közlésével, de arra is csak a fogyasztói véleményektől függetlenül, értéktöbblet sugalmazása nélkül.

Az igazolás, illetve az eltiltásnak való megfelelés elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

______________________

[1] Az eljárás alá vont üzleti titka (a továbbiakban: [üzleti titok]).

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar