Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
k ö z b e n s ő  í t é l e t e

Az ügy száma: Kfv.V.38.235/2021/9.

A tanács tagjai:

Dr. Márton Gizella a tanács elnöke
Dr. Drávecz Margit Gyöngyvér előadó bíró
Dr. Darák Péter bíró
Ságiné dr. Márkus Anett bíró
Dr. Stefancsik Márta bíró

A felperes: Booking.com B.V. (1017 CE Amszterdam, Herengracht 597.)
A felperes képviselője: Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6., eljár:      ügyvéd) helyettesítési meghatalmazással: Horváth M. András Ügyvédi Iroda, 1094 Budapest, Bokréta u. 32-36. IV/8.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben indult közigazgatási jogvita
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a felperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Törvényszék 106.K.705.404/2020/23. számú ítélete

 

Rendelkező rész


A Kúria a Fővárosi Törvényszék 106.K.705.404/2020/23. számú ítéletét a bírság jogalapja tekintetében hatályában fenntartja, a bírság összegszerűsége, a perköltség- és illetékviselésre vonatkozó rendelkezései tekintetében hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 10.000.000 (tízmillió) forint elsőfokú és 6.800.000 (hatmillió-nyolcszázezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.
A közbenső ítélet ellen további perorvoslatnak nincs helye.

 


Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.