Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:             VJ/6/2018.
Iktatószám:         VJ/6-77/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12. Víziváros Office Center, A ép. 3. em.) által képviselt Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (9400 Sopron, Vándor Sándor utca 1.), az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.) és dr. K. Gy. ügyvéd (Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, 1015 Budapest, Batthyány utca 54. IV. em. 8.) által képviselt Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése tárgyában lefolytatott VJ/49/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából folytatott utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t .

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálati eljárást a Borsodi Sörgyár Kft. és a Dreher Sörgyárak Zrt. vonatkozásában megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar