Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/119/2015.
Iktatószám:
Vj/119-28/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a a Dr. Bauer Ferenc ügyvéd által képviselt HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. (1124 Budapest, Fürj u. 2.) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt lefolytatott Vj/16/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.