A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-16/2014. ügyszámon eljárást indított a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. február 13-án versenyfelügyeleti eljárást indított a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft-vel szemben, mert a Preventa ‑ ezen belül a Preventa 125, a Preventa 105, és a Preventa 85 ‑ elnevezésű étrend-kiegészítők népszerűsítése során olyan állításokat tett közzé, amelyek a termékek gyógyhatására utaló benyomást kelthetik a fogyasztókban, s valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerekre irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak.

Fenti magatartásával a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (3) bekezdésében előírt tilalmat – figyelemmel az Éltv. 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. február 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban