Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
13.K.30.668/2015/16.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ... ügyvéd (...) által képviselt HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. (1124 Budapest, Fürj u. 2.) felperesnek, dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen, versenyügyben hozott közigazgatási határozat (nyilvános változat: Vj/16-37/2014.; nem betekinthető változat: Vj/16-36/2014.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

Ítéletet:

A bíróság felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 300 000 (Háromszázezer) forint perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 1 500 000 (Egymillióötszázezer) forint kereseti illetéket az adóhatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Törvényszéknek címezve, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kell írásban, három példányban benyújtani.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.