Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/108/2015.
Iktatószám:
Vj/108-44/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Cs. F. ügyvezető által képviselt Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, valamint az üzletfelek megtévesztése tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. 2014 decemberétől kezdődően tisztességtelen kereskedelmi és üzleti gyakorlatot tanúsít a „Megbízható Cég” megjelölés alkalmazásával és az azzal kapcsolatos kommunikációjával.

E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft.-t 7.000.000,- Ft (azaz hét millió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

A fentieken túl az eljáró versenytanács megtiltja a fenti kereskedelmi gyakorlatok további folytatását, és kötelezi az eljárás alá vontat, hogy annak teljesítéséről, a kereskedelmi gyakorlatának változtatásáról a határozat kézbesítését követő 60 napon belül tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 Az eljáró versenytanács az e-névjegykártyával rendelkező ügyfelek számára nyújtott, a keresőmotorok pozicionálásával kapcsolatos többletszolgáltatásra utaló állítások és azon állítás tekintetében, miszerint az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. 14 736 résztvevővel rendelkezik, az eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.