Nyomtatható verzió PDF formátumban

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
3.Kf.650.012/2017/4. szám

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú eljárás során a [...] ügyvéd (1124 Budapest, Csörsz utca 41. MOM Park, Gellért Torony, Jalsovszky Ügyvédi Iroda), majd a másodfokú eljárásban a [...] ügyvéd (1137 Budapest, Szent István krt. 18. III/1.) által képviselt Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.) felperesnek, a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. január 12. napján kelt 3.K.32.752/2016/12. számú ítélete ellen a felperes 13. sorszám alatt bejelentett fellebbezésére meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 60 000 (hatvanezer) forint másodfokú perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 560 000 (ötszázhatvanezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.