Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/55/2015.
Iktatószám:
Vj/55-18/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Sz. K.; 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci út 38.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, mely eljárásban további ügyfélként részt vett a szintén a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 56.) meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy az MKB Bank Zrt. egyedüli közvetlen irányítást szerezzen az MKB-Euroleasing Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.