Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/87/2014.
Iktatószám:
Vj/87-32/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. A. ügyvéd által képviselt Kaland Travel Kft. (8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 42.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Kaland Travel Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor 2013. október 31-étől kezdődően egyes kommunikációs eszközein az általa szervezett Bécsi adventi vásár, Velencei karnevál, Földközi-tenger gyöngyszemei és Garda-tó fantázia nevű utazásokra nézve egyes, az utazások kiválasztása szempontjából lényeges jellemzők tekintetében fontos, kötelezően feltüntetendő információkat csak az utazási szerződés megkötését követően hozott a fogyasztók tudomására, illetve azok meghirdetett ára (alapár) nem az általánosan alkalmazott fogyasztói ár volt a Bécsi adventi vásár, Velencei karnevál és Garda-tó fantázia nevű utazásokra nézve.

  1. Az eljáró versenytanács a Kaland Travel Kft.-t 1.300.000 Ft, azaz Egymillióháromszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi.

A Bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.
Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Kötelezi a Kaland Travel Kft.-t, hogy (a jelen határozat kézhezvételét követő 10 napon belül) helyreigazító nyilatkozatként

    1. honlapján 90 nap időtartamra tegye közzé a jelen ügyben hozott határozat rendelkező részét, valamint

    1. valamennyi adatbázisában szereplő ügyfelének (ideértve valamennyi korábban a Kaland Travel Kft.-vel szerződést kötő fogyasztót) elektronikus levélben (e-mailben) küldje meg a jelen ügyben hozott határozat rendelkező részét.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a Kaland Travel Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 20 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy a helyreigazítási kötelezettségnek eleget tett, illetve a II./a pont vonatkozásában azt megkezdte.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.