A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Kaland Travel Kft.-vel szemben.

A GVH 2014. október 8-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Kaland Travel Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy az utazásszervező cég csak az utazási szerződés megkötését követően hoz a fogyasztók tudomására olyan, az utazások kiválasztása szempontjából lényeges, annak jellemzőit tekintve fontos információkat, amelyeket az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelt 13. §-a szerint a programfüzetben kötelezően fel kell tüntetni (a szálláshely földrajzi elhelyezkedése, további felmerülő költségek stb.). A tájékoztatás fent ismertetett módja miatt a fogyasztók az utazási szerződés megkötésekor nem rendelkeztek az utazással kapcsolatos valamennyi, lényeges információval. Ezen felül, a Kaland Travel Kft. által kínált utazások meghirdetett ára vélhetően nem az általánosan alkalmazott fogyasztói ár volt, a hirdetésben megjelölt árat az utazásszervező vállalkozás valószínűsíthetően jellemzően nem alkalmazta az utazások értékesítésekor.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6.§ (1) bekezdés c) pontjában, illetve – tekintettel az Fttv. 7. § (3) bekezdésére és a 281/2008. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésére – az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-87/2014.

Budapest, 2014. november 4.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1391 Budapest 62. Pf.: 211
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu


További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Letölthető verzió PDF formátumban