Nyomtatható verzió PDF formátumban

Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/17/2021.
Iktatószám: VJ/17-31/2021.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a dr. M. J. jogi igazgató által képviselt Teva Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/101/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont Teva Gyógyszergyár Zrt. a 2017. november 6-án kelt VJ/101-104/2015. számú határozatban előírt kötelezettségvállalását nem teljesítette maradéktalanul, mivel a kötelezettségvállalás részét képező egyes határidőket, dokumentálási és szabályozási kötelezettségeket nem tartotta be.

A fenti mulasztás miatt az eljáró versenytanács a Teva Gyógyszergyár Zrt. eljárás alá vont vállalkozást 15.000.000 Ft (azaz tizenötmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar