Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/011-130/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

  • Cz. M. felszámolóbiztos és Dr. Kiss Gábriel ügyvéd általképviselt Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. "f.a." (Heves),

  • S. T. által képviselt CENTILLION Consulting and IT Technology AG. (Svájc, Zug)

  • az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (Budapest),

  • a Telenor Magyarország Távközlési Zrt. (Törökbálint),

  • a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) és

  • a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest)

eljárás alá vont ügyfelek ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CENTILLION Consulting and IT Technology AG.-vel, az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-vel, a Telenor Magyarország Távközlési Zrt.-vel, a Magyar Telekom Nyrt.-vel, és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-vel szemben megszünteti az eljárást.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.