Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a CENTILLION Consulting and IT Technology AG és az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-11/2010. ügyszámon eljárást indított a CENTILLION Consulting and IT Technology AG és az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. február 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított a CENTILLION Consulting and IT Technology AG és az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. ellen, mert a nevezett vállalkozások által üzemeltetett www.ppo.hu honlapról igénybe vehető, autópályamatrica vásárlást is tartalmazó PPO szolgáltatási csomagokkal kapcsolatos tájékoztatási gyakorlat vélhetően nem volt megfelelő a honlapon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony egyes elemei (pl. regisztráció mibenléte, adminisztrációs költség, a költségek módosításának lehetősége, formája) tekintetében. Az egyes szerződéses feltételek ugyanis feltehetően nem derültek ki a regisztrációt megelőzően, illetve a már regisztrált ügyfelek nem kaptak megfelelő tájékoztatást a csomagok díjainak, illetve költségeinek változásáról.

A fenti magatartással az eljárás alá vontak valószínűsíthetően megvalósították a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdésében és 7. §-ának (1) és (5) bekezdéseiben foglalt megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot és ezzel valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A vizsgálat kiterjed a fenti PPO csomagok teljes, 2008. szeptember 1-jétől a jelen versenyfelügyeleti eljárás indítása napjáig folytatott tájékoztatási gyakorlatára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. február 12.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu