Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH új cégekre terjesztette ki a PPO-ügyben indított eljárást

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-11/2010. ügyszámon eljárást indított a CENTILLION Consulting and IT Technology AG és az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat feltételezett megsértése miatt, melyet az ügy folyamán további vállalkozásokra is kiterjesztett.

A GVH 2010. február 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított a CENTILLION Consulting and IT Technology AG és az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. ellen. A GVH a versenyfelügyeleti eljárást 2010. június 7-én kiterjesztette a www.ppo.hu oldalon kínált szolgáltatásokat nyújtó alábbi vállalkozásokra is:

  • az Állami Autópálya Kezelő Zrt.,

  • a Pannon GSM Távközlési Zrt.,

  • a Magyar Telekom Nyrt. valamint

  • a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. július 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu