Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
10.Kf.650.002/2018/6.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a [...] Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt GEMINI-TEL Híradástechnikai Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (2120 Dunakeszi, Evező köz 4.) I. rendű és a SOLENNIS Orvostechnikai Kft. (2120 Dunakeszi, Evező köz 4.) II. rendű felpereseknek, a dr. Szögi Nóra kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest. Alkotmány utca 5.) alperes ellen, versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat (hiv. szám: Vj/98-53/2015.; nyilvános változat: Vj/98-54/2015.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. október 24. napján kelt 13.K.30.082/2017/15. számú ítélete ellen az I. rendű és a II. rendű felperesek 16. sorszám alatt közösen előterjesztett fellebbezése folytán 2018. évi február hó 28. napján megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az I. és a II. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön- külön 200.000 (kétszázezer) - 200.000 (kétszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró adóhatóság külön felhívására - az I. rendű felperes 761.400 (hétszázhatvanegyezer-négyszáz) forint, a II. rendű felperes 840.000 (nyolcszáznegyvenezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.