Iktatószám: AL/928-9/2014.

Hirdetmény piacelemzés indításáról

A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/C. §-a szerinti piacelemzést indít a magyarországi személy- és kishaszongépjármű forgalmazás és -javítás piacai vizsgálatára.

A Tpvt. 43/C. §-ának (1) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal a törvényben meghatározott feladatai hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében piacelemzést végezhet, amelynek keretében nyilvános információk, valamint önkéntes válaszadáson alapuló adatgyűjtés útján, szükség esetén külső szakértő vagy tanácsadó bevonásával felméri és elemzi az egyes piacok működését, a piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, illetve egyes – több ágazatban vagy valamely ágazat meghatározott részében alkalmazott – piaci gyakorlatokat, továbbá ezeknek a versenyre és az üzletfelekre, így különösen a végső üzletfelekre gyakorolt hatását.

A Gazdasági Versenyhivatal a piacelemzés keretében tervezi megvizsgálni a személygépjárművek és kishaszongépjárművek értékesítésével és szervizelésével kapcsolatos hálózatok jellemző kialakítását, illetve e hálózatok tekintetében (gazdasági okokból, illetve a megváltozott jogszabályi keretekre tekintettel) az elmúlt években esetlegesen végrehajtott változásokat, az elsődleges piac (értékesítés) és az utópiac (szervizelés) jellemzőinek egymásra gyakorolt hatását, a márkák közötti és márkán belüli verseny jellemzőit. A Gazdasági Versenyhivatal a piacelemzés során különös figyelmet fordít a gépjármű utópiacokon fennálló verseny kereteinek és esetleges akadályainak vizsgálatára, a garanciális javítások és a pótalkatrészekhez való hozzáférés kérdésére, illetve a független javítóműhelyek által kifejtett versenynyomás jellemzőire.

A piacelemzés során a Gazdasági Versenyhivatal adatkéréssel keresi fel a jelentősebb magyarországi gépjármű importőröket (vezérképviseleteket), a gépjárművek értékesítését és utópiaci szolgáltatásokat végző vállalkozásokat, illetve az őket képviselő érdekképviseleti szervezeteket, a piaci viszonyokkal kapcsolatban információval rendelkező hatóságokat és más állami szerveket, továbbá személyes konzultációt tart és piackutatást végez. A piacelemzés eredményeként a Gazdasági Versenyhivatal a vizsgált kérdéseket, a piacelemzés során feltárt tényeket és megállapításokat, az esetlegesen szükségesnek mutatkozó további intézkedéseket, valamint az alkalmazott módszertant bemutató tanulmányt készít, amelyet honlapján közzétesz.

A piacelemzéssel kapcsolatos észrevételeket a Gazdasági Versenyhivatal – általános elérhetőségei mellett – az alábbi email címen várja: piacelemzes-gepjarmu@gvh.hu.

A piacelemzés tervezett ütemezése a következő: 

2014. december 1.

Piacelemzés megindítása

 

 

2014. december 1.-15.

Piaci szereplők (vezérképviseletek, érdekképviseleti szervezetek) megkeresése (adatkérés)

 

Gépjárműpiaccal kapcsolatban már rendelkezésre álló piackutatások, elemzések feltárása, piackutatók megkeresése

2015. január – február

Piaci szereplők válaszainak beérkezése, a válaszok feldolgozása

A piaci viszonyokkal kapcsolatban információval rendelkező hatóságok és más állami szervek megkeresése

 

2015. március-április

Konzultáció a piaci szereplőkkel

Piaci szereplők (utópiaci szolgáltatások nyújtásában részt vevő vállalkozások) megkeresése (adatkérés)

Saját megrendelésre piackutatás előkészítése, piackutató kiválasztása

2015. május – június

 

Piaci szereplők válaszainak beérkezése, a válaszok feldolgozása

Piackutatás lefolytatása, eredményeinek kiértékelése

2015. július-augusztus

 

Konzultáció a piaci szereplőkkel

 

2015. szeptember-december

Tisztázó adatkérések, további konzultáció (szükség szerint)

Piacelemzési tanulmány elkészítése

2015. december

Piacelemzési tanulmány közzététele

Budapest, 2014. december 1.