A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/C. §-a szerinti piacelemzést indít a filmforgalmazási és a moziüzemeltetési piacok vizsgálatára.

A Tpvt. 43/C. §-ának (1) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal a törvényben meghatározott feladatai hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében piacelemzést végezhet, amelynek keretében nyilvános információk, valamint önkéntes válaszadáson alapuló adatgyűjtés útján, szükség esetén külső szakértő vagy tanácsadó bevonásával felméri és elemzi az egyes piacok működését, a piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, illetve egyes – több ágazatban vagy valamely ágazat meghatározott részében alkalmazott – piaci gyakorlatokat, továbbá ezeknek a versenyre és az üzletfelekre, így különösen a végső üzletfelekre gyakorolt hatását.

A Gazdasági Versenyhivatal a piacelemzés keretében tervezi megvizsgálni a vertikálisan egymáshoz kapcsolódó filmgyártási és filmforgalmazási, valamint moziüzemeltetési piacok szerkezetét, működésének jellemzőit, a vertikum szereplőinek piaci helyzetét, egymáshoz való viszonyát, ezen belül különösen a filmforgalmazók és a moziüzemeltetők közötti filmkölcsönzési megállapodások rendszerét, valamint a vászonhasználati díj alkalmazásával kapcsolatos gyakorlatot.

A piacelemzés során a Gazdasági Versenyhivatal adatkéréssel keresi fel a jelentősebb magyarországi filmforgalmazó és moziüzemeltető vállalkozásokat, illetve az őket képviselő érdekképviseleti szervezeteket, továbbá személyes meghallgatásokat tart. A piacelemzés eredményeként a Gazdasági Versenyhivatal a vizsgált kérdéseket, a piacelemzés során feltárt tényeket és megállapításokat, az esetlegesen szükségesnek mutatkozó további intézkedéseket, valamint az alkalmazott módszertant bemutató tanulmányt készít, amelyet honlapján közzétesz.

A piacelemzés tervezett ütemezése a következő:

Piacelemzés megindítása:

2014. július 31.

Piaci szereplők megkeresése (adatkérés):

2014. augusztus 1-5.

További adatkérések:

2014. szeptember második fele

Konzultáció a piaci szereplőkkel:

2014. október közepétől

Piacelemzési tanulmány közzététele:

2014. december

Budapest, 2014. július 31.