Nyomtatható verzió PDF formátumban

Utóvizsgálati eljárás a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemével szemben

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-208/2007. ügyszámon utóvizsgálati eljárást indított a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemével szemben a korábbi határozatában foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésére

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. szeptember 22-én a Bauhaus Szakáruházak Bt. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 8-10. §-aiban foglalt fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemével szemben 2008. október 20-án utóvizsgálatot indított a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése alapján az eljárás alá vont Vj-208/2007. számú versenyfelügyeleti eljárásban megállapított kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében.

A GVH 2008. május 6-án kelt, Vj-208/2007/17. számú határozatával megállapította, hogy a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme nevének "Magánegyetem" fordulata, továbbá az általa használt dokumentumok egyes, felsőoktatási intézmény látszatát keltő megjelölései alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére, ezért 150 ezer forint bírságot kell fizetnie. A versenyhatóság kötelezte továbbá az Egyesületet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezze nevének módosítását és megtiltotta, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltét követően az Egyesület fogyasztók által hozzáférhető dokumentumaiban és valamennyi reklámjában a "magánegyetem-, az "egyetem-, a "felsőoktatási intézmény" és "szak" megjelölést feltüntesse, továbbá "díszdoktorrá" avatásról adjon tájékoztatást.

Budapest, 2008. november 5.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu